1-Bromopropaan, onbekend beroepsrisico?

1-bromopropaan in stomerijIn 2008 werd op het NIOSH Science Blog melding gemaakt van de relatief onbekende risico’s van 1-bromopropaan. Op basis van een aantal gevalsbeschrijvingen was het vermoeden dat het gebromeerde oplosmiddelen neurotoxische, reprotoxische en eventueel ander schadelijke gezondheidseffecten zou kunnen veroorzaken.

 

 

1-bromopropaan

In de jaren daarvoor was het gebruik van 1-bromopropaan (1-BP) toegenomen omdat het werd gezien als een geschikte vervanger voor de ozonlaag beschadigende chloorfluorkoolwaterstoffen. 1-BP werd daarom bij veel productieprocessen toegepast, zoals damp- en vloeistof-ontvetting van elektronica en metalen en als oplosmiddel in spuitbussen of bij de productie van schuimkussens. 1-BP werd ook in stomerijen gebruikt als vervanger van perchloorethyleen en trichloorethyleen.

Gevalsbeschrijvingen

In het artikel worden twee casus beschreven:

Casus 1. In 2007 werd een man van 50 gezien op de SEH met klachten van verwarring, slecht articuleren, duizeligheid, tintelingen en ataxie. Deze klachten bestonden sinds 2 dagen. De man werkte bij een elektronicabedrijf sinds 8 jaar en sinds drie jaar werd 1-BP gebruikt (damp en vloeistof) voor het ontvetten van onderdelen. Hij werkte veelvuldig met 1-BP in een open bad zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. De ventilatie in de werkruimte was beperkt. Op de werkplek werd later een concentratie van 178 ppm 1-BP gemeten bij een kortdurende meting.

Bij neurologisch onderzoek was de man alert, maar traag en enigszins verward. De functie van de hersenzenuwen was goed, evenals de kracht, maar hij liep wijdbeens en er was sprake van ataxie met een positieve Romberg test. Ook was sprake van een milde sensorische perifere neuropathie in armen en benen. Twee weken na opname was de serum bromide concentratie 48 mg/dL (normale range: 0 – 10 mg/dL). Ook na een jaar was nog altijd sprake van concentratieproblemen, perifere neuropathie en ataxie. De patient kon zijn werk niet voortzetten.

Case 2. Een voorheen gezonde man van 43 kwam bij zijn huisarts in 2008 met klachten van hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en malaise. De klachten waren ontstaan nadat hij was overgestapt op van PER op 1-BP in zijn stomerij zes weken daarvoor.  Al na twee dagen voelde hij zich ongebruikelijk moe, kreeg hoofdpijn, pijn in de gewrichten en moeite met zien (met name focussen), tintelingen en spiertrekkingen. Bij vervolgonderzoek op de SEH werd een CT-scan van het hoofd gemaakt zonder afwijkingen. Wel werd een lichte tremor van de handen vastgesteld. Bij onderzoek op de werkplek bleek sprake van hoge piekconcentraties 1-BP tijdens bepaalde taken. Met adviezen op de temperatuurinstelling van de machine en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij bepaalde taken, kon hij zijn werk voorzetten. Ook werd de ventilatie verbeterd.

In 2008 was er nog geen grenswaarde vastgesteld voor 1-BP. De American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) adviseerde een 8-uur gewogen tijd gemiddelde (TLV) van 10 parts per million (ppm) als veilige grens met betrekking tot neurotoxiciteit, levertoxiciteit en reprotoxiciteit. De Environmental Protection Agency (EPA) stelde in mei 2007 dat blootstelling binnen of onder de grens van 17 to 30 ppm konden worden gezien als beschermend tegen reprotoxische effecten bij mannen en vrouwen.

Bronnen:

Neurologic Illness Associated with Occupational Exposure to the Solvent 1-Bromopropane — New Jersey and Pennsylvania, 2007–2008

1-BP: A Potential Occupational Hazard

 

Gerelateerd