24-uursdienst beïnvloedt het hart

24-uursdienstIn het hieronder kort besproken artikel uit 2009 wordt bij gezonde proefpersonen onderzocht wat het effect is op het hart- en vaatstelsel van een 24-uursdienst zoals artsen die vaak draaien in een ziekenhuis. De uitkomsten laten duidelijk zien dat dit type arbeidstijden cardiovasculaire risico’s met zich mee kan brengen.

Om de invloed van een 24-uursdienst inclusief nachtdienst op het hart te onderzoeken werd een studie uitgevoerd bij 30 gezonde artsen. Tijdens deze dienst die een combinatie is van dagdienst en oproepdienst in de nacht werd een 24-uurs ECG gemaakt om de variatie in hartslag te bepalen, de bloeddruk werd gemeten en in bloed en urine werden bepaalde stress markers bepaald. De uitkomsten werden vergeleken met dezelfde testen op een normale werkdag.

Op het 24-uurs ECG werd een hoger aantal voortijdige ventriculaire hartslagen (ventricular premature beats – VPB) gezien in de vroege ochtend uren. Tijdens de 24-uursdienst was de diastolische bloeddruk hoger over de hele dag en met name ’s nachts. De systolische bloeddruk was hoger tijdens de slaapperiode.

De concentraties Tumor necrose factor alfa waren significant verhoogd tijdens de nachtdienst en ook de uitstoot van noradrenaline in de urine was hoge tijdens de 24-uurs oproep dienst dan tijdens een normale werkdag. Op grond hiervan concludeerden de onderzoekers dat een 24-uursdienst met nachtdienst leidt tot een profiel met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Bron:

Markus Rauchenzauner, Florian Ernst, Florian Hintringer, Hanno Ulmer, Christoph F. Ebenbichler, Marie-Therese Kasseroler and Michael Joannidis Arrhythmias and increased neuro-endocrine stress response during physicians’ night shifts: a randomized cross-over trial European Heart Journal 2009 30(21):2606-2613; doi:10.1093/eurheartj/ehp268 online publish-ahead-of-print 14 July 2009

 

Series Navigation<< Risico op metabool syndroom bij nachtwerkWeinig bewijs voor depressie door te lang werken >>