Ooginfectie in de afvalverwerking: pas op voor schimmels

De poster-sessies van grote conferenties leveren vaak interessante gevalsbeschrijvingen op van mogelijk nieuwe of minder vaak beschreven gezondheidseffecten door werk. Dit is er een van en gaat over de risico’s van ooginfecties in de afvalverwerking. Hoe een klein incident kan leiden tot een hoornvliestransplantatie.

ooginfectie

BS Sanchez, Y Contreras, S Avelar, P Hurtado Fungal keratitis in auxiliairy garbage collector as an occupational disease

April 2018 – Occupational and Environmental Medicine 75(Suppl 2):A211.2-A211

DOI10.1136/oemed-2018-ICOHabstracts.599

Conference: 32nd Triennial Congress of the International Commission on Occupational Health (ICOH), Dublin, Ireland, 29th April to 4th May 2018

Een ooginfectie kan ernstige gevolgen hebben en kan zelfs leiden tot blindheid. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de prevalentie variabel, maar ligt tussen 6% in ontwikkelde landen en 60% in zich ontwikkelende landen.

Het gaat hier om een man van 45 die vanwege bijziendheid sinds 3 jaar contactlenzen draag. Hij werkt sinds 3 jaar en 9 maanden als afvalophaler. Hij draagt tijdens het werk geen persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens het werk krijgt hij tijdens het persen van een afvalzak in de vuilniswagen afvalresten in zijn rechteroog. Hij veegde het uit het oog en verwijderde circa 5 uur later de contactlenzen.

Ooginfectie

Een dag later kreeg hij last van wazig zien, rood-doorlopen bindvlies van het oog en witte vlekken op het hoornvlies (leukoma). Hij werd door een oogarts gezien en behandeld met antibiotica (moxifloxacine) in oogzalf. Hiermee herstelde de gezichtsscherpte zich gedeeltelijk. De witte vlekken bleven aanwezig, waardoor hij ook werd behandeld met fluconazol. De gezichtsscherpte nam af tot 20/400 en er ontwikkelde zich een zweer (ulcer) op het hoornvlies van 5 x 4 mm. Dit ulcus reageert slecht op verdere behandeling en 8 maanden later is een hoornvliestransplantatie noodzakelijk.

De diagnose is uiteindelijk een cornea ulcer ten gevolge van besmetting met een schimmel. Na uitgebreid onderzoek van type infectie, beloop en blootstelling tijdens het werk is het geduid als een beroepsziekte.

Afvalophalers lopen het risico op blootstelling aan schimmels zoals Aspergillus, Fusarium en Candida in organische materialen. Wanneer geen persoonlijke beschermingsmiddelen kan dit leiden tot een ooginfectie, waarbij het dragen van contactlenzen het risico waarschijnlijk het risico vergroot.

Series NavigationAspergillose in het werk >>