Lawaai dagelijks meten voorkomt gehoorbeschadiging

gehoorbeschadiging

Interessante studie over een preventieve interventie bij werkgebonden gehoorbeschadiging. Werknemers die dagelijks hun geluidsblootstelling aan het oor konden monitoren hadden vier jaar later geen toename van de afwijkingen in het horen van met name de hoge tonen in hun gehoortest. Dit biedt kansen voor preventie van deze veel voorkomende beroepsziekte.

Effect of daily noise exposure monitoring on annual rates of hearing loss in industrial workers
Peter M Rabinowitz, Deron Galusha, Sharon R Kirsche, Mark R Cullen, Martin D Slade, Christine Dixon-Ernst
Occup Environ Med 2011;68:414-418

Samengevat

Lawaaislechthorendheid is een veel voorkomende beroepsziekte die in principe te voorkomen zou moeten zijn. Er zijn echter weinig echt bewezen preventieve interventies voor handen. In de studie van Rabinowitz et al. uit 2011 wordt het effect getest van een nieuwe technologie waarmee werknemers hun lawaaiblootstelling dagelijks kunnen meten.

De studie werd uitgevoerd onder werknemers van een aluminium productie bedrijf. De 78 deelnemers aan een preventief gehoorprogramma (78) kregen de gelegenheid hun geluidsblootstelling dagelijks te monitoren. Ook kregen zijn geregeld feedback van hun leidinggevenden. Er werd ook een controlegroep van 234 controlepersonen uit vergelijkbare aluminiumbedrijven in de studie opgenomen. Zij werden gematcht op leeftijd, geslacht en gehoordrempels in 2005.

Van allen werd het gehoor werd jaarlijks gemeten. Voor het onderzoek werd de verandering in hun gehoor bij de frequenties 2000, 3000 en 4000 Hz tussen de periode voor de interventie (gemiddelde over de jaren 2000-2004) vergeleken met de periode van vier jaar na de interventie (2006-2009).

Het bleek dat de werknemers die dagelijks hun geluidsniveau konden monitoren geen verder verslechtering op de drie gemeten frequenties opliepen in de vier jaar na de start van de interventie. De gematchte controles gingen in dezelfde periode wel achteruit in hun gehoor en het verschil was significant.

De onderzoekers concluderen dat dagelijkse monitoring van de geluidsblootstelling en continue feedback het risico op lawaaibeschadiging van het gehoor sterk vermindert bij industriewerknemers.