Alfa-galsyndroom en vlees allergie als beroepsrisico

In een eerder artikel schreef ik al eens over allergie voor rood vlees die kan optreden na tekenbeten. Er zijn aanwijzingen dat dit ook in de werksituatie kan optreden, namelijk bij bosarbeiders en jagers. Recent is in Duitsland een geval van alfa-galsyndroom beschreven bij een chefkok. Dit geval is als beroepsziekte erkend.

In 2017 publiceerden Fischer et al. het artikel “Prevalence of type I sensitization to alpha-gal in forest service employees and hunters” in het tijdschrift Allergy. Ze onderzochten 300 werknemers van natuurbeheer en jagers in het zuiden van Duitsland op IgE-antilichamen tegen alfa-gal en vonden deze bij maar liefst 35% van de deelnemers. Er was een duidelijke relatie met recente tekenbeten aantoonbaar. Van de deelnemers had 8,6% een aan vlees gerelateerde uitgestelde anafylactische reactie doorgemaakt. Het risico op sensibilisering tegen alfa-gal lag bij de beroepsmatig blootgestelde werknemers hoger dan bij de bewoners uit het gebied (Odds Ratio = 2,48).

Beroepsziekte bij kok

Anemüller et al. (2018) beschrijven een werkgerelateerd geval bij een kok. Bij een 30-jarige chefkok trad herhaalde malen een riskant angio-oedeem op. Met behulp van het klinisch beloop en het aantonen van specifieke IgE antilichamen tegen tegen het koolhydraat galactose-α-1,3-galactose (alfa-gal) wezen op het alfa-galsyndroom als oorzaak. vanwege de mogelijke relatie met zijn beroep werd door de dermatoloog een beroepsziekte claim ingediend. Daarop werd zijn dienstverband helaas per direct beëindigd. De aandoening werd vervolgens als beroepsziekte gemeld. De casus toont volgens de onderzoekers aan dat een potentieel levensbedreigende allergie voor alfa-gal in rood vlees wellicht te weinig wordt onderkend als beroepsrisico.

Anemüller W, Mohr M, Brans R , Homann A , Jappe U Alpha-Gal-associated delayed red meat anaphylaxis as an occupational disease Der Hautarzt; Zeitschrift fur Dermatologie, Venerologie, und Verwandte Gebiete 2018 (abstract)

Verband met tekenbeten

De afgelopen tien jaar zien we uit allerlei landen meldingen komen van allergie voor rood vlees die zich ontwikkelt nadat mensen door teken zijn gebeten. Een uitgeschreven voorbeeld van vorig jaar uit Noorwegen laat zien hoe zo’n typisch geval eruit ziet.

G. Arslan Lied Red meat allergy induced by tick bites: A Norwegian case report Eur Ann Allergy Clin Immunol Vol 49, N 4, 186-188, 2017 (full text)

Dit artikel beschrijft het geval van een man van 64 die zes uur na een maaltijd met rood vlees een allergische reactie kreeg met vooral jeuk. Hij vertelde dat hij in de maanden daarvoor een aantal keren door een teek was gebeten. In retrospectief had hij in de jaren ervoor een aantal malen een vergelijkbare reactie gehad na het eten van rund-, kalfs- of schapenvlees. Na een grote hoeveelheid vlees kreeg hij ook last van urticaria (galbulten) die 1-2 dagen aanwezig bleven. Bij hem werden hoge concentraties gevonden van specifieke IgE tegen alfa-gal, hetgeen de diagnose alfa-galsyndroom bevestigde. Een tekenbeet was de meest waarschijnlijke oorzaak. Dit is het eerste beschreven geval in Noorwegen.

Samengevatte literatuur 2013

Commins, S. P., & Platts-Mills, T. A. (2013). Tick bites and red meat allergyCurrent opinion in allergy and clinical immunology13(4), 354-9.

In 2013 verscheen een literatuur review naar tekenbeten en alfa-galsyndroom waaruit bleek dat er twee typen allergische anafylactische reacties kunnen optreden: het onmiddellijke type dat direct na contact optreedt en het uitgestelde type dat 3-6 uur na het eten van vlees (met name rund en varkensvlees) optreedt. In het review wordt een duidelijk overzicht gegeven van de wijze waarop het verband tussen tekenbeten en allergie is gelegd. De belangrijkste conclusies zijn in 2013

  • Tekenbeten zijn een belangrijk oorzaak van IgE-antilichaam reacties, inclusief reacties op teken proteinen en op het oligosaccharide galactose-alfa-1,3-galactose
  • Veel van de patiënten die IgE antilichamen tegen alfa-gal hebben, krijgen uitgestelde anafylactische en urticariële reacties na het eten van vlees waarin zich het oligosaccharide bevindt.
  • De relatie tussen tekenbeten, IgE antilichamen tegen alfa-gal en uitgestelde allergische reacties op rood vlees zijn in verschillende landen aangetoond, onder meer Australië, Zweden, Frankrijk, Spanje, Japan en de Verenigde Staten

Ontdekking van een nieuw allergeen

De ontdekking van het bestaan van de allergie voor het koolhydraat galactose-α-1,3-galactose of alfa-gal is nog betrekkelijk nieuw. Opvallend is dat de aandacht ervoor werd opgewekt toen de eerste monoclonale antilichamen voor behandeling van kanker werden ontwikkeld ergens aan het begin van deze eeuw. Met name bij testen met het middel cetuximab bleken ernstige anafylactische reacties te kunnen optreden. Hierbij speelden IgE antilichamen een hoofdrol. Uiteindelijk werd duidelijk dat het om alfa-gal ging. In de jaren erna werd duidelijk dat tekenbeten een belangrijke rol spelen in de het ontstaan van de allergie.

Het interessante artikel hierover is volledig online te lezen: Steinke et al. 2015 The alpha-gal story: Lessons learned from connecting the dots J ALLERGY CLIN IMMUNOL MARCH 2015

Series Navigation<< De jeukende haren van de eikenprocessierupsBeroepsgebonden ziekte van Lyme >>Hazenpest en konijnenkoorts terug van weggeweest >>