Allergie voor chloorhexidine

chloorhexidine

Op mijn oude Engelstalige blog (dat ik van 2008 tot 2013 heb bijgehouden) was een van de meer populaire artikelen dat over allergie bij gebruik van chloorhexidine.

Geschreven naar aanleiding van een artikel van Nagendran et al. (2009) dat ingaat op vier gevallen van beroepsgebonden IgE-gemedieerde allergie voor chloorhexidine in Groot-Brittannië. Dat was op dat moment nieuw.

Tot dan toe werd IgE-gemedieerde chloorhexidine-allergie (urticaria, angio-oedeem en anaphylaxie) alleen beschreven als een risico voor patiënten die invasieve procedures of operaties moesten ondergaan. Nu werden met een getrapte procedure (vragenlijst naar klachten gevolgd door zo nodig nader diagnostische onderzoek met bepaling van specifiek IgE en priktesten) vier beroepsgebonden gevallen gevonden bij ziekenhuispersoneel.

Studies naar chloorhexidine allergie

Sindsdien is er wel het nodige bewijs voor het bestaand van dit type allergie bijgekomen. Zoals bijvoorbeeld onderstaande artikelen die vrij te lezen zijn.

In een review uit 2013 van Calogiuri et al. wordt zowel ingegaan op de literatuur over chloorhexidine allergie bij patiënten als bij gezondheidszorgmedewerkers. Daarbij wordt gewezen op het feit dat in Groot-Brittannië meer gevallen zijn beschreven dan bijvoorbeeld in Denemarken. Dat zou samen kunnen hangen met de hogere concentratie die in Groot-Brittannië wordt gebruikt (2-4%) ten opzicht van de gebruikelijke concentratie in Denemarken: 0,5-1%

In 2013 onderzochten Toholk et al. een grote groep mensen die met al dan niet beroepsmatig handeczeem de dermatologische kliniek hadden bezocht. In de totale groep was sprake van een relevante allergie voor chloorhexidine bij 19/7890 (0,24%). Bij personeel werkzaam in de gezondheidszorg was dit 10/541 (2%), een factor 10 hoger.

Hoewel een allergie door en voor chloorhexidine dus niet vaak voor lijkt te komen bij gezondheidszorgpersoneel is het wel goed op deze mogelijke blootstelling te letten wanneer zij zich presenteren met klachten van de huid of de luchtwegen.

Bronnen:

IgE-mediated chlorhexidine allergy: a new occupational hazard?
Nagendran, V., Wicking, J., Ekbote, A., Onyekwe, T., Heise Garvey, L. Occupational Medicine 2009 59(4):270-272

Calogiuri et al. 2013 Chlorhexidine Hypersensitivity: A Critical and Updated Review  J Allergy Ther 2013, 4:4 DOI: 10.4172/2155-6121.1000141

Ryan Toholk, Rosemary Nixon Allergic contact dermatitis to chlorhexidine Australasian Journal of Dermatology vol. 54 issue 4 (2013) pp: 303-306