Allergie voor houtstof van de rubberboom

rubberboom

We kennen latex allergie vooral bij mensen in de gezondheidszorg die latex handschoenen dragen. Dat kan zowel leiden tot huidklachten als tot klachten van de luchtwegen. Maar ook bij de productie van natuur rubber latex kunnen problemen optreden. Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met blootstelling aan houtstof van de rubberboom, de Hevea Brasiliensis. Dit kwam onder meer aan het licht bij een studie uitgevoerd in Thailand waarover in 2009 werd gepubliceerd.

Het ging om een onderzoek onder 103 werknemers (deelnamepercentage 89%) van vier meubelfabrieken die hout verwerken van de rubberboom. Zij werden vergeleken met 76 kantoormedewerkers van hetzelfde bedrijf die niet met het houtstof van deze boom in contact kwamen. Allen vulden een vragenlijst in naar klachten van de huid en van de luchtwegen en namen deel aan spirometrisch onderzoek. In de fabrieken werden concentraties inhaleerbaar houtstof gemeten.

Het bleek dat de aan houtstof blootgestelde werknemers een verhoogde kans hadden op een piepende ademhaling, neusklachten en astma in vergelijking met de kantoormedewerkers. Dit verhoogde risico was afhankelijk van de hoogte van de concentratie houtstof. Voor de neusklachten was sprake van een significant verhoogde Odds ratio  (OR = 3,67, 95% BI 1,45 – 9,28) evenals voor astma (OR = 8,41, 95% BI 1,06 – 66,60). Bij spirometrie werd ook een dosis-afhankelijke afname van de longfunctie vastgesteld. Werknemers blootgesteld aan ethyl cyanoacrylaat lijm hadden een significant verhoogd risico op hoesten, kortademigheid en neusklachten.

De onderzoekers concluderen dat ook bij het verwerken van hout van de rubberboom een risico bestaat op klachten van met name de luchtwegen en afname van de longfunctie. Goed beschermende maatregelen tegen blootstelling aan houtstof zijn nodig om de klachten terug te dringen.

Bron:

Sripaiboonkij, P, Phanprasit, W, Jaakkola, M S Respiratory and skin effects of exposure to wood dust from the rubber tree Hevea brasiliensis Occupational and Environmental Medicine 2009;66:442-447