Allergie door propanol in huiddesinfectans Sterilium

Contacteczeem is de meest voorkomende beroepshuid-aandoening die onder andere in de gezondheidszorg voor problemen kan zorgen. De oorzaak kan liggen in werkomstandigheden die de huid irriteren, zoals nat werk, maar er kan ook sprake zijn van een allergie, zoals bijvoorbeeld voor het desinfectans Sterilium®.

Sterilium

Casus

In een recent artikel (Bosker 2017) wordt een contacteczeem beschreven bij een 56-jarige verpleegkundige met  sinds enkele maanden bestaande klachten van handeczeem met jeuk en in perioden ook aanwezigheid van blaasjes. Als kind had zij constitutioneel eczeem, maar nooit eerder handeczeem. Ze werkte al 30 jaar als verpleegkundige op de afdeling Verloskunde. Tijdens het werk waste ze haar handen naar schatting 25-30x/dag waarbij altijd zeep werd gebruikt. Verder droeg ze ongeveer 30 min/dag rubberen handschoenen. Daarnaast desinfecteerde zij haar handen frequent met een op alcohol gebaseerde desinfectans, Sterillium®. Omdat ze al het idee had dat contact met Sterilium de oorzaak zou kunnen zijn, had ze dit al teruggebracht tot 1-2x/dag. Ook buiten het werk was er contact met water tijdens afwassen en schoonmaken.

Onderzoek en advies

Er werd uitgebreid allergologisch testonderzoek uitgevoerd met verschillende relevante reeksen. Daarbij bleek ze positief te reageren op Sterillium® en 1-propanol in diverse concentraties. Ook reageerde ze op alternatieve handdesinfectantia die 1-propanol bevatten, maar niet op producten zonder  1-propanol. Uiteindelijk werd de diagnose arbeidsgerelateerd handeczeem gesteld ten gevolge van een contactallergie voor 1-propanol in Sterillium® en irritatieve belasting.

Haar klachten verdwenen toen zij Sterilium vermeed en 1-propanol vrije handdesinfectantia ging gebruiken. Ook werd advies gegeven om de irriterende aspecten van het werk zoals frequent handen wassen verantwoord terug te dringen.

In de bespreking van de casus wordt ingegaan op de noodzaak tot handdesinfectie in de gezondheidszorg om ziekenhuisinfecties te voorkomen. Dat betekent dat het niet mogelijk is alle irriterende en potentieel allergische blootstelling terug te dringen. Aandacht voor de wijze waarop de handen verzorgd worden in combinatie met allergologisch onderzoek om eventueel te vermijden stoffen op te sporen kan echter veel handeczeem problemen voorkomen.

Hele artikel lezen?

H.M. Bosker , P.J. Coenraads , M.L.A. Schuttelaar Allergisch contacteczeem veroorzaakt door Sterillium® – NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR DERMATOLOGIE EN VENEREOLOGIE | VOLUME 27 | NUMMER 06 | juni 2017

Lees ook

Allergie voor chloorhexidine

Overgevoeligheid door allergie van het directe type