Allergisch voor varkensvlees in de slachterij

In de voedingsindustrie komen allergische aandoeningen regelmatig voor. Een van de oorzaken is contact met eiwitten in producten zoals vis. Maar over allergische aandoeningen als rhinitis, astma , urticaria en contacteczeem door contact met rauw vlees in slachterijen is niet veel geschreven.

Varkensvlees

Finse werknemers met allergie voor varkensvlees

In een recent Fins artikel wordt aan de hand van vier gevallen nader ingegaan op allergische aandoeningen bij werknemers van varkensslachterijen. Bij deze vier patienten is uiteindelijk een IgE afhankelijke allergie voor varkensallergenen vastgesteld. Het gaat tweemaal om een beroepsastma, eenmaal om een beroepsgebonden rhinitis en eenmaal om beroepgsgebonden contact urticaria. Geen van de werknemers had ooit een voedingsallergie gehad na het eten van varkensvlees.

De werknemers komen van dezelfde varkensslachterij, op drie verschillende afdelingen, waar ze delen van het varken bewerkten. Het ging om lever, nier, long, hart, tong en maag en darmen. Vooral bij het bewerken van maag en darmen is er blootstelling mogelijk aan maag- en darminhoud. Niettemin wordt niet met persoonlijke beschermingsmiddelen als maskers en brillen gewerkt. Wel worden nitril of latex handschoenen gedragen. Twee van de vier patienten werkten in de warme darmafdeling en droegen werkkleding met korte mouwen die de onderarmen bloot laat. Wel werden door plastic schorten en armbeschermers gebruikt. Desondanks raakt de werkkleding wel besmet met bloed en uitwerpselen tijdens het werk.

Beroepsastma

Patient A is een vrouw van 35 die vertelt al 14 jaar last te hebben van waterige rhinitis, oogirritatie, hoesten en kortademigheid tijdens het werken met rauw vlees. Dertien jaar geleden is de diagnose astma gesteld. Ze heeft op alle afdeling van het slachthuis gewerkt, inclusief de darmafdeling. Huidtesten met rauw varkensvlees en varkensnieren en huidschilfers van varkens zijn positief. IgE-antilichamen tegen eiwitten in varkensurine blijken te hoog. Ook de specifieke inhalatietest met varkensvlees en -nieren was positief. Op grond van deze resultaten is de diagnose beroepsastma door rauw varkensvlees en varkensnieren.

Rhinitis en urticaria

Patient B is een man van 32, bekend met een pollenallergie. Hij heeft sinds twee jaar een terugkerende waterige rhinitis en urticaria op de onderarmen heeft bij het werken met raus varkensvlees en het ontharen van slachtvarkens. De priktesten voor vlees en huidschilfers van de werkplek zijn positief. De IgE-antilichamen tegen varkensvlees, huidschilfers en eiwitten in varkensurine zijn verhoogd. Ook de neusprovocatietesten met varkensvleesextract zijn positief, maar de huidtesten waarbij varkensvlees in contact wordt gebracht met de huid zijn negatief. Niettemin is op basis van de IgE-resultaten en het klinische beloop van urticaria bij contact met vlees toch vastgesteld dat het hier gaat om beroepsgebonden urticaria. Ook is sprake van beroepsgebonden rhinitis door rauw varkensvlees.

Allergische huidaandoening

Patient C is een vrouw van 50 die sinds een jaar een huidaandoening heeft aan de onderarmen die is ontstaan bij werk op de darmafdeling. De priktesten met varkensproducten (met name organen) van de werkplek zijn positief. De IgE-antilichamen tegen varkensvlees, huidschilfers en eiwitten in varkensurine zijn verhoogd. Contacttesten met varkensvlees op de huid is negatief. Op basis van de IgE-resultaten is de diagnose beroepsgebonden huidaandoening door eiwitten in varkensvlees.

Allergische rhinitis

Patient D is een man van 33 die als kind astma heeft gehad. Hij heeft nu sinds drie jaar een waterige rhinits bij het werken met rauw varkensvlees. Priktesten met vlees van het werk zijn echter negatief. De IgE-antilichamen tegen huidschilfers zijn wel verhoogd, maar tegen rauw varkensvlees en eiwitten in varkensurine niet. Bij een neusprovocatietest reageert hij wel op een extract van rauw varkendsvlees met rhinitis, niezen en neusverstopping. Dit leidt tot de diagnose allergische rhinitis door rauw varkensvlees.

De onderzoekers gaan in op de ventilatie en het gebruik van adembescherming op de werkplek. Hier spelen onder meer conflicterende eisen van hygiene en bescherming van de werknemers een rol. Niettemin kan bij het snijden en verwerken van vlees een aerosol ontstaan van onder meer eiwitten die kan worden ingeademd. Ook huidcontact treedt op ondanks het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dergelijk intensief contact met voedingseiwitten kan leiden tot verschillende vormen van allergie.

Bron

Soile Jungewelter, Liisa Airaksinen, Maria Pesonen Occupational rhinitis, asthma, and contact urticaria from IgE-mediated allergy to pork Am J Ind Med. 2019;62:80–84

Lees ook