Beroepsrisico’s van douanebeambten

De douane is de financiƫle autoriteit die verantwoordelijk is voor de controle op de import en export van goederen en personen en het innen van de relevante belastingen. Ook spelen ze een rol bij het tegengaan van criminaliteit, met name ook op het gebied van drugs, wapens e.d.. Het werk van douanebeambten kenmerkt zich door hoge taakeisen en een grote verantwoordelijkheid. Douanemensen werken op luchthavens, in havens en bij de grensovergangen.

Douanebeambten

Niettemin is er niet veel geschreven over de beroepsrisico’s van douanebeambten. In een recent review van Mamma en Spandidos is het doel om een overzicht te geven van de informatie over beroepsrisico’s van de douane in de afgelopen 30 jaar. Speciale aandacht is er ook voor de infectierisico’s.

Het review geeft eerst een overzicht over mogelijke virusinfecties die bij douanewerk kunnen worden overgedragen. Er worden artikelen besproken over de volgende virusinfecties:

  • Severe acute respiratory syndrome (SARS)
  • Pandemie A/H1N1 influenza
  • Hepatitis B
  • Varicella en herpes zoster
  • Mazelen

Vervolgens wordt ingegaan op de infectierisico’s van tuberculose en psittacosis.

Overige beroepsrisico’s waarover voor de douane artikelen zijn gevonden, zijn:

  • Lawaaischade aan het gehoor
  • Blootstelling aan dieseluitlaatgassen
  • Blootstelling aan tabak
  • Werkdruk en stress

Samengevat

Douanepersoneel kan worden beschouwd als een ‘hoog risico’ groep voor beroepsgebonden aandoeningen. Dit komt onder meer door de blootstelling aan diverse infecties zoals SARS, A/H1N1 influenza, hepatitis B, varicella, mazelen, tuberculose en psittacosis. Bij de epidemische uitbraken van SARS en A/H1N1 Influenza hebben douanebeambten een grote rol gespeeld in het beperken van de uitbraken door controles aan de grenzen.

Andere beroepsrisico’s zijn blootstelling aan lawaai, dieseluitlaatgassen of aan tabak in de bagage. Verder is geregeld sprake van een verhoogde werkdruk door krappe tijdschema’s en de noodzaak om snel te beslissen wat er moet gebeuren. De onderzoekers bepleiten nader onderzoek naar deze en andere risicofactoren om de kans op gezondheidsschade te voorkomen.

Maria Mamma en Demetrios A. Spandidos
Customs officers in relation to viral infections, tuberculosis, psittacosis and environmental health risk (Review) 2019

Series Navigation<< Nieuwe beroepen in opkomende sectorenGame-ontwikkelaars met risico op burn-out >>“Sanitation workers” lopen risico >>