Hersenbeschadiging door beroepsmatige blootstelling

hersenbeschadiging

Blootstelling aan een scala aan factoren in het werk kan leiden tot beschadiging van het brein of zenuwen. Het gaat om neurotoxisch factoren, waarbij neurotoxisch betekent giftig voor het zenuwstelsel.

In de bijgaande presentatie wordt een overzicht gegeven van hersenbeschadiging door beroepsmatige blootstelling op basis van de huidige kennis. De presentatie is in 2015 door mij gegeven op de jaarlijkse dag van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde.

Neurotoxische blootstelling

Er wordt ingegaan op blootstelling aan neurotoxische chemische stoffen als dampen en gassen, oplosmiddelen, zware metalen en pesticiden. Dit zijn stoffen die of na een acute hoge blootstelling als na langdurige chronisch lage of matige blootstelling hersenbeschadiging kunnen geven.

Ook wordt aandacht besteed aan de invloed van traumatische beschadiging van het brein; klappen op het hoofd, ongevallen met hoofdletsel, maar ook sportbeoefening waarbij het hoofd beschadigd kan raken zoals boksen of American Football.

Aandoeningen

Er wordt aandacht besteed aan chronisch toxische encefalopathie, meestal veroorzaakt door oplosmiddelen en vaak aangeduid als de schildersziekte of OPS.

Verder wordt ingegaan op verschillende neurodegeneratieve ziektebeelden als Parkinson, ALS en Alzheimer en komt schade aan andere delen van het zenuwstelsel, zoals perifere neuropathie aan de orde.

De cijfers maken duidelijk dat de symptomen vaak subtiel en grillig beginnen, maar wel voor een sterk verminderde kwaliteit van leven kunnen zorgen. Een goede evaluatie van werkende patiƫnten met mogelijk neurologische en/of cognitieve klachten met behulp van zowel neurologisch als neuropsychologisch onderzoek is van belang om vroegtijdig te kunnen ingrijpen.

Lees ook de informatie over Chronische Toxische Encefalopathie

Hoge blootstelling aan oplosmiddelen slecht voor het brein