Bestrijdingsmiddelen en de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neuro-degeneratieve aandoening die voorkomt bij ongeveer 1% van de mensen van 65 jaar en ouder. Het stellen van de diagnose Parkinson is gebaseerd op het klinisch beeld, een progressief beloop en een goede reactie op behandeling met L-dopa. Een verstoring in de overdracht van de neurotransmitter dopamine staat centraal in de pathofysiologie van de ziekte. Daarbij speelt een verkeerd gevouwen eiwit α-synucleine een centrale rol. Het verkeerd gevouwen eiwit zou kunnen worden veroorzaakt door chemische blootstelling aan bestrijdingsmiddelen of zware metalen.

Oorzaken van Parkinson

Hoewel de oorzaken van de ziekte van Parkinson vaak niet duidelijk zijn, wordt aangenomen dat de ziekte ontstaat door een samenspel van genetische factoren en de invloed van externe blootstelling. Bij deze externe blootstelling hoort ook de invloed van werk en werkomstandigheden. Verdachte blootstellingen zijn onder meer die aan bestrijdingsmiddelen en metalen. In onderstaand systematische review wordt gekeken naar bestrijdingsmiddelen.

Pesticiden spuiten

In een recent systematisch review en meta-analyse is gekeken naar het bewijs in de literatuur naar de invloed van bestrijdingsmiddelen blootstelling op het risico om Parkinson te ontwikkelen. Er werden 23 studies gevonden en samengevoegd laten deze een gewogen relatief risico zien van 1,67 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,42 – 1,97). Dit risico werd niet sterk beïnvloed door het ontwerp van de studie (case-control, cohort of cross-sectioneel) of door het geslacht. Iets hogere risico’s werden gevonden wanneer er sprake was van een erfelijke belasting voor Parkinson of een beginleeftijd jonger dan 60 jaar. In het review is ook gekeken naar eventuele invloed van blootstelling aan elektromagnetische velden of metalen, maar daarvoor werden geen aanwijzingen gevonden.

De onderzoekers concluderen dat er in de literatuur sterke aanwijzingen zijn dat blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zorgt voor een meer dan 50% verhoogd risico om Parkinson te ontwikkelen.

Het volledige artikel is online beschikbaar:
Scand J Work Environ Health 2017;43(3):197-209 by Gunnarsson L-GBodin L  pdf
Parkinson’s disease and occupational exposures: a systematic literature review and meta-analyses