Bijholtekanker bij beroepsgebonden blootstelling

Kanker van de bijholtes rond de neus worden in verband gebracht met blootstelling aan houtstof, leerstof, nikkel en chroomverbindingen. In de Noord-Italiaanse regio Piëmont bestaat een speciaal register voor bijholtekanker.

Met behulp van dit register is gezocht naar het verband tussen bijholtekanker en zowel deze bekende als met andere blootstelling nader onderzocht. Daarbij werd rekening gehouden met het histologische type kanker en lag de focus op blootstelling in de metaalindustrie.

Tussen 1996 en 2000 werden alle nieuwe gevallen van bijholtekanker in ziekenhuizen in de Piëmont regio opgenomen in de regionale bijholtekanker-registratie. Hieruit werden 113 gevallen en 336 controlepersonen ondervraagd over hun blootstelling aan stoffen in het werk met behulp van een vragenlijst. Deze gegevens werden geanalyseerd met statistische methoden waarin rekening gehouden werd met leeftijd, geslacht, roken en blootstelling buiten het werk. Er werd rekening gehouden met een latentieperiode van tien jaar.

Voor adenocarcinoom was sprake van een verhoogd risico bij blootstelling aan houtstof (met Odds Ration = 58,6), aan leerstof (OR = 32,8) en organische oplosmiddelen (OR = 4,3) wanneer gecontroleerd wordt voor houtstof-blootstelling.

Voor plaveiselcelcarcinoom was sprake van een verhoogd risico bij blootstelling aan lasdampen (OR= 3,7) en arseen (OR = 4,4).

Voor alle genoemde blootstellingen is sprake van een trend in het significant verhoogde risico als dit wordt uitgezet tegen de cumulatieve blootstelling. Bovendien bleek er bij cumulatieve blootstelling ook sprake van een verhoogd risico bij blootstelling aan textielstof.

Bron:

A case-control study on occupational risk factors for sino-nasal cancer
d’Errico, A, Pasian, S, Baratti, A, Zanelli, R, Alfonzo, S, Gilardi, L, Beatrice, F, Bena, A, Costa, G Occupational and Environmental Medicine 2009;66:448-455

Lees meer: Neus en bijholtekanker