Blog

Keratinische kanker door buitenwerk

Keratinische kanker door buitenwerk

Uit individuele studies blijkt dat beroepsmatige blootstelling aan ultraviolette straling van de zon (Uv-straling) een rol speelt bij de ontwikkeling van keratinische kanker. Hieronder vallen het basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom van de huid en ook de voorloper van kanker: actinische keratose. Het voorkomen van deze kankers lijkt te verschillen per huidtype... Lees meer
Beroepsastma IIA nader bekeken

Beroepsastma IIA nader bekeken

Wanneer mensen eenmalig blootstaan aan hoge concentraties van een irriterende stof of verschillende malen aan een lagere concentratie van een dergelijke stof kan astma ontstaan. Het ziektebeeld wordt vaak RADS genoemd, wat staat voor reactive airways dysfunction syndrome. Of ook wel (acuut of subacuut) door irriterende stoffen geïnduceerd astma (irritant-induced... Lees meer
Is beroepshuidkanker agressiever?

Is beroepshuidkanker agressiever?

Huidkanker komt steeds meer voor en blootstelling aan Uv-straling speelt daarbij een rol. Huidkanker kan dan ook een beroepsziekte zijn als de blootstelling vooral tijdens het werk plaatsvindt. De vraag of een dergelijke beroepshuidkanker zich anders gedraagt dan andere vormen van dezelfde kanker wordt door Roemeens onderzoek met een voorzichtig... Lees meer
Reumatoïde artritis en blootstelling aan kwarts

Reumatoïde artritis en blootstelling aan kwarts

Blootstelling aan silica of respirabel kwarts wordt met steeds meer aandoeningen in verband gebracht, zoals silicose en longkanker. Maar in de afgelopen jaren zijn ook verschillende epidemiologische studies gedaan naar de beroepsmatige blootstelling aan respirabel kwarts (cristalline silica in het Engels) en auto-immuunaandoeningen zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis. Uit die studies... Lees meer
Fysieke inspanningsparadox onderschreven

Fysieke inspanningsparadox onderschreven

Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid en we zouden allemaal minimaal een half uur per dag matig-intensief moeten bewegen. In de wereldwijd aangehouden richtlijn wordt geen onderscheid gemaakt in de plek of tijd waar die fysieke inspanning plaatsvindt. Terwijl er de afgelopen jaren regelmatig gepubliceerd is over het merkwaardige effect... Lees meer
Schildklieraandoeningen en werkfunctioneren

Schildklieraandoeningen en werkfunctioneren

Schildklieraandoeningen omvatten goedaardige functionele, inflammatoire, auto-immuun en neoplastische aandoeningen, waarvan de gevolgen vooral te maken hebben met een overmaat of een tekort aan circulerend schildklierhormoon. Schildklieraandoeningen kunnen leiden tot een grote variëteit aan fysieke en mentale symptomen die zowel het privéleven als het functioneren in het werk kunnen beïnvloeden. Veel... Lees meer

Endometriose door het werk?

Over gynaecologische aandoeningen en werk is niet heel veel bekend. Uiteraard wel over eventuele invloed van werk op de vruchtbaarheid, op de zwangerschap en zelfs op de gezondheid van kinderen. Maar veel minder over bijvoorbeeld een invloed op menstruatiestoornissen of een vervelende aandoening als endometriose. Recent verscheen echter een interessant... Lees meer
Burn-out in de journalistiek

Burn-out in de journalistiek

Een van de meest gemelde beroepsziekten is overspanning en burn-out. Er wordt ook veel onderzoek naar gedaan in allerlei beroepen (gezondheidszorg, onderwijs, financiële sector etc.). Het gaat vaak om beroepen met een hoge werkdruk en met een of andere vorm van emotionele belasting. Zoals in de journalistiek waar in de... Lees meer