Blootstelling bij thermisch spuiten

Bij thermisch spuiten wordt het op te brengen materiaal gesmolten en onder hoge druk op een ondergrond aangebracht. Het gaat vaak om metaalproducten waarmee damp en stof gecreëerd wordt. De vraag is hoe hoog de blootstelling aan deze en andere producten kan oplopen.

Expositie studies

In het systematische review van Antonini et al. (2020) wordt een overzicht gegeven van een aantal studies naar de hoogte en aard van de blootstelling bij thermisch spuiten. Er blijkt tot op heden nog niet veel onderzoek naar gedaan. Metingen bij thermisch spuiten blijkt te leiden tot zeer hoge concentraties in de lucht, zowel van deeltjes als van de gebruikte metalen (Bemer et al. 2010, Huang et al. 2016).

Afbeelding van Sabine Hueber via Pixabay

Deze blootstelling is ook beduidend hoger dan bij laswerk. Daarnaast kunnen werknemers die de spuitcabine schoonmaken of er onderhoud aan plegen hoog zijn blootgesteld (Petsas et al. 2007). Bij zorgvuldig werken met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen in goede spuitcabines blijkt de waarden veel lager kunnen zijn (Petsas et al. 2007)

Het meten is tamelijk gecompliceerd door het samenklonteren van kleine deeltjes, zoals ook bij lasrook kan optreden (Bemer et al. 2010). Zorgelijk zijn de grote percentages zeer kleine deeltjes (nanoschaal, fijnstof) die bij de verschillende processen worden gegenereerd. (Bemer et al. 2010; Viana et al. 2017; Salmatonidis et al. 2019).

In het artikel worden de belangrijkste van de schaarse artikelen met onderzoek naar blootstelling en gezondheidsrisico’s beschreven:

StudieBevindingen
Chadwick et al. (1997)Verhoogde urineconcentraties van chroom, nikkel en kobalt bij werknemers die thermisch spuiten.
Washington State Department of Labor
and Industries (2005)
Werknemer overleden aan ernstige longschade door inademing van toxische metalen tijdens thermisch spuiten.
Petsas et al. (2007)Verhoogde deeltjesconcentraties tijdens schoonmaken en onderhoud aan spuitcabine voor thermisch spuiten.
Bemer et al. (2010)De emissies bij thermisch spuiten liggen veel hoger dan bij lassen
Huang et al. (2016)

Totale stofconcentraties bij thermisch spuiten overschrijden de lokale grenswaarden vier tot acht keer
Viana et al. (2017)Verhoogde generatie van ultrafijne deeltjes binnen en buiten de spuitcabine.
Salmatonidis et al. (2019, 2020)90% van de gevormde deeltjes bij thermisch spuiten zijn kleiner dan 90 nm.

Biomonitoring

Ik heb maar een artikel gevonden waarin bij thermisch spuiten biologische monitoring in de urine is uitgevoerd. In 1997 onderzocht Chadwick et al. 34 thermisch spuitende werknemers in Groot-Brittannië. Ze werkten onder meer met kobalt, chroom en nikkel. Hij vond bij omgevingsmetingen concentraties van kobalt van 20–30 µg/m3 en in de urine of 10–20 µmol/mol creatinine. Dit was 10-20 keer hoger dan bij de niet blootgestelde werknemers.

Conclusie

Antonini et al. (2020) concluderen dat blootstelling via thermisch spuiten een opkomend gezondheidsrisico is waarover onvoldoende bekend is door gebrek aan onderzoek. Met name de grote mate van ultrafijnstof die bij dit proces ontstaat en het gebruik van uiteenlopende metalen creëren een risicovolle situaties. Temeer omdat al is gebleken uit biomonitoring dat werknemers deze metalen daadwerkelijk binnen krijgen.

Bronnen

Antonini, J. M., McKinney, W. G., Lee, E. G., & Afshari, A. A. (2020). Review of the physicochemical properties and associated health effects of aerosols generated during thermal spray coating processesToxicology and Industrial Health, 0748233720977975.

Bémer, D., Régnier, R., Subra, I., Sutter, B., Lecler, M. T., & Morele, Y. (2010). Ultrafine particles emitted by flame and electric arc guns for thermal spraying of metals. Annals of occupational hygiene, 54(6), 607-614.

Petsas, N., Kouzilos, G., Papapanos, G., Vardavoulias, M., & Moutsatsou, A. (2005, September). Levels and Composition of Suspended Particles in a Thermal Spray Industry. In 7th World Congress on Recovery, Recycling and Re-integration (pp. 25-29).

Petsas, N., Moutsatsou, A., Papapanos, G., Economou, S., Vardavoulias, M., Pantelis, D. I., & Sarafoglou, C. I. (2006). Nanophased thermal sprayed alloyed steel coatings for diesel engine components. BOOK-INSTITUTE OF MATERIALS, 807, 439.

Petsas, N., Kouzilos, G., Papapanos, G. et al. Worker Exposure Monitoring of Suspended Particles in a Thermal Spray Industry. J Therm Spray Tech 16, 214–219 (2007).

Chadwick JK, Wilson HK, White MA. An investigation of occupational metal exposure in thermal spraying processes. Sci Total Environ. 1997 Jun 20;199(1-2):115-24. doi: 10.1016/s0048-9697(97)05487-9. PMID: 9200854.

Lees ook

Thermisch spuiten, wat is dat?

Thermisch spuiten en gezondheidsrisico’s