Brood, niet altijd gezond voor de bakker

broodZelf ben ik een liefhebber van brood. Vooral bruin en een beetje stevig, zeg maar ambachtelijk brood. Ik ben ook niet zo bang dat brood slecht is voor de gezondheid. Tenslotte is mijn beste leidraad nog altijd: “Alles met mate” (met uitzondering van roken natuurlijk!).

Maar bij de productie van brood en banket komen wel wat risico’s om de hoek kijken voor de bakker. Met name luchtwegklachten en huidklachten door allergene stoffen in de bakkerij kunnen een probleem vormen.

Momenteel loopt op de tv een door de Europese Unie ondersteunde campagne voor brood. Daarmee willen de bakkers de daling van de broodconsumptie een halt toeroepen. Het reclamemedium Adformatie geeft een mooi inkijkje in deze campagne via het artikel: Bakkers brengen een ode aan brood in nieuwe campagne ‘Brood. Goed verhaal’

Wat me in de mooi gemaakte reclamefilmpjes echter opvalt is dat er kwistig met bloem gestrooid wordt. En dat is nu net een van de dingen die je vanuit het oogpunt van preventie van bakkersastma niet zou willen zien. Want ongeveer 15% van de bakkers is gevoelig voor één van de allergenen in de bakkerij.

Bakkerastma

Bakkersastma is een klassieke beroepsziekte die nog altijd regelmatig voorkomt. Dat heeft alles te maken met allergene stoffen die in de bakkerij verwerkt worden. Wie nu denkt dat zal wel meevallen of dat overkomt mij niet, moet misschien toch even het verhaal van bakker Wilbert Rutten op Bakkerswereld lezen. Hij raadt vanuit zijn eigen ervaring mensen dringend aan hun klachten tijdig serieus te nemen. Dat betekent ook vroegtijdig maatregelen nemen om het contact met meelstof te minimaliseren.

Bakkerswereld heeft op zijn website meer behartenswaardige artikelen staan om blootstelling aan meelstof te voorkomen. Zoals bijvoorbeeld

11 september 2017  Voorkomen dat stof alle kanten opvliegt

7 juni 2017 Vervangen strooibloem, hoe en waarom?

Veel informatie is ook te vinden op de website van Blij met stofvrij

België

In België hebben de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) op 27 november 2017 het risicoanalyse-instrument OiRA voor de bakkerijsector gepresenteerd. Dit instrument is een online tool die kleine bakkerijen de mogelijkheid geef om de risico’s inzake welzijn op het werk te verminderen.

Ook is er een brochure beschikbaar van Alimento: Vermijd bloemstof, voorkom bakkersastma

Al met al dus reden om bij het produceren van brood (en banket) voorzichtig te zijn met meelstof en andere allergene producten. Want eenmaal overgevoelig kan dat leiden tot het moeten verlaten van een mooi vak. Dat gun je niemand die met hart en ziel brood bakt.