Burnout opsporen in het bloed

burnout biomarkers

Het vaststellen van burnout gebeurt meestal aan de hand van het verhaal van de patient op het spreekuur. Dat is niet altijd eenvoudig en daarom wordt door verschillende onderzoeksgroepen gezocht naar andere diagnostische middelen, zoals bijvoorbeeld burnout biomarkers in het bloed.

Burnout is een vaak aan het werk gerelateerde ziekte die in Nederland gemeld kan worden als beroepsziekte. Er is sinds zomer 2017 een geheel geüpdate registratierichtlijn beschikbaar. In het zojuist verschenen Beroepsziekten in Cijfers laat het NCvB zien dat burnout tot de meest gemelde beroepsziekten hoort in Nederland. Het aantal meldingen stijgt ook in 2016 weer iets.

Toch is het vaak lastig om burnout te onderscheiden van andere psychisch aandoeningen zoals overspannenheid of depressie. Wat zou het dan handig zijn als je met een simpel bloedonderzoek meer duidelijkheid zou kunnen krijgen.

Er wordt op allerlei plaatsen onderzoek gedaan naar wat er nu eigenlijk gebeurt in het lichaam bij een burn-out. En waarom sommige mensen er wellicht gevoeliger voor zijn dan anderen. Een van de onderzoeksgebieden richt zich op het vinden van bio-markers voor burnout in het bloed.

Via onderstaande link vindt u de presentatie van een project dat momenteel in België, aan de universiteit van Leuven, is gestart.

Belgium researchers analyze link between “burnout” and DNA