Categorie: Werktijden

Karoshi belicht in drie video’s

Karoshi belicht in drie video’s

Mijn eerste post over Karoshi gaf een overzicht wat eronder wordt verstaan in Japan. Vandaag kun je via onderstaande en heel verschillende video's indringender kennis maken met het verschijnsel. Leer hierdoor iets over de werkcultuur in Japan en waarom dit een risicofactor is voor ziekte en dood door overwerk. In een... Lees meer
Risico op metabool syndroom bij nachtwerk

Risico op metabool syndroom bij nachtwerk

Overgewicht gaat vaak op een bijna ongemerkte manier samen met hoge bloeddruk, slechte cholesterolwaarden en een verstoorde bloedsuikerspiegel. Dit wordt het metabool syndroom genoemd. Zo'n 10-15% van de Nederlanders is ermee belast en het risico neemt toe met het ouder worden. Grofweg meer dan 1 miljoen Nederlandse volwassenen hebben te kampen... Lees meer
24-uursdienst beïnvloedt het hart

24-uursdienst beïnvloedt het hart

In het hieronder kort besproken artikel uit 2009 wordt bij gezonde proefpersonen onderzocht wat het effect is op het hart- en vaatstelsel van een 24-uursdienst zoals artsen die vaak draaien in een ziekenhuis. De uitkomsten laten duidelijk zien dat dit type arbeidstijden cardiovasculaire risico's met zich mee kan brengen. Om... Lees meer