Categorie: Acute vergiftiging

Incidenten met fosfine op schepen

Incidenten met fosfine op schepen

Bij het vervoeren van scheepsladingen van organisch materiaal en producten, zoals bijvoorbeeld sojabonen of textiel moet het meeliften van schadelijke insecten en plaagdieren worden voorkomen. Zowel om schade aan de lading te voorkomen als om te zorgen dat deze plaagdieren en insecten zich niet over de wereld verspreiden. Daarom begast... Lees meer
Selenium vergiftiging kan fataal aflopen

Selenium vergiftiging kan fataal aflopen

Seleen of selenium is een scheikundig element met symbool Se en atoomnummer 34. Het is een grijs niet-metaal met bijzondere eigenschappen zoals het omzetten van licht in elektriciteit. Het wordt daarom onder meer gebruikt in de de elektronicasector. Maar ook in bijvoorbeeld de glasindustrie en in de rubberproductie. Het vormt ook een bestanddeel van antiroos shampoo. Seleen of selenium is... Lees meer
Aantal chemische bedrijfsongevallen stijgt

Aantal chemische bedrijfsongevallen stijgt

Informatie over bedrijfsongevallen met chemische stoffen is te vinden bij het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum). In de infographic en het rapport van het NVIC over 2018 wordt vastgesteld dat het aantal bedrijfsongevallen blijft stijgen. In 2018 ontving het NVIC bijna 48.000 telefonische informatieverzoeken over vergiftigingen bij mensen en dieren.... Lees meer
Vergiftigingen als bedrijfsongeval: cijfers

Vergiftigingen als bedrijfsongeval: cijfers

Contact met chemische stoffen kan leiden tot acute problemen. Dat kan thuis gebeuren en daarbij zijn vooral huishoudchemicaliën betrokken of stoffen die in hobby of bij het klussen worden gebruikt. Maar uiteraard kunnen ook problemen optreden na acute blootstelling op de werkplek, bijvoorbeeld bij een een bedrijfsongeval. Chemische bedrijfsongevallen maken... Lees meer
Acute kwikvergiftiging komt nog voor

Acute kwikvergiftiging komt nog voor

Blootstelling aan kwik is nog altijd een risico, niet alleen chronisch aan kleine hoeveelheden, maar ook acuut in uiteenlopende situaties In de volgende werksituaties is blootstelling mogelijk: delven, produceren en vervoeren van kwik winnen en raffineren van goud bestanddeel van amalgaam gebruikt door tandartsenbestanddeel van conserveringsmiddelen, pigmenten, katalysatoren en smeerolieen... Lees meer