Categorie: Acute vergiftiging

Aantal chemische bedrijfsongevallen stijgt

Aantal chemische bedrijfsongevallen stijgt

Informatie over bedrijfsongevallen met chemische stoffen is te vinden bij het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum). In de infographic en het rapport van het NVIC over 2018 wordt vastgesteld dat het aantal bedrijfsongevallen blijft stijgen. In 2018 ontving het NVIC bijna 48.000 telefonische informatieverzoeken over vergiftigingen bij mensen en dieren.... Lees meer
Vergiftigingen als bedrijfsongeval: cijfers

Vergiftigingen als bedrijfsongeval: cijfers

Contact met chemische stoffen kan leiden tot acute problemen. Dat kan thuis gebeuren en daarbij zijn vooral huishoudchemicaliƫn betrokken of stoffen die in hobby of bij het klussen worden gebruikt. Maar uiteraard kunnen ook problemen optreden na acute blootstelling op de werkplek, bijvoorbeeld bij een een bedrijfsongeval. Chemische bedrijfsongevallen maken... Lees meer
Acute kwikvergiftiging komt nog voor

Acute kwikvergiftiging komt nog voor

Blootstelling aan kwik is nog altijd een risico, niet alleen chronisch aan kleine hoeveelheden, maar ook acuut in uiteenlopende situaties In de volgende werksituaties is blootstelling mogelijk: delven, produceren en vervoeren van kwik winnen en raffineren van goud bestanddeel van amalgaam gebruikt door tandartsenbestanddeel van conserveringsmiddelen, pigmenten, katalysatoren en smeerolieen... Lees meer
Openen gegaste containers kan risicovol zijn

Openen gegaste containers kan risicovol zijn

Containervervoer is een van de belangrijkste manier waarop producten over de wereld worden vervoerd. Vaak worden de containers in het land van herkomst behandeld met bestrijdingsmiddelen in gasvorm. Het openen van deze zogenaamde "gegaste containers" kan een gezondheidsrisico opleveren. Duits onderzoek uit 2006 laat zien dat deze situatie regelmatig voor... Lees meer