Categorie: Acute vergiftiging

Acute kwikvergiftiging komt nog voor

Acute kwikvergiftiging komt nog voor

Blootstelling aan kwik is nog altijd een risico, niet alleen chronisch aan kleine hoeveelheden, maar ook acuut in uiteenlopende situaties In de volgende werksituaties is blootstelling mogelijk: delven, produceren en vervoeren van kwik winnen en raffineren van goud bestanddeel van amalgaam gebruikt door tandartsenbestanddeel van conserveringsmiddelen, pigmenten, katalysatoren en smeerolieen... Lees meer
Openen gegaste containers kan risicovol zijn

Openen gegaste containers kan risicovol zijn

Containervervoer is een van de belangrijkste manier waarop producten over de wereld worden vervoerd. Vaak worden de containers in het land van herkomst behandeld met bestrijdingsmiddelen in gasvorm. Het openen van deze zogenaamde "gegaste containers" kan een gezondheidsrisico opleveren. Duits onderzoek uit 2006 laat zien dat deze situatie regelmatig voor... Lees meer