Categorie: Fysieke belasting

Onder fysieke belasting valt alles wat te maken heeft met lichamelijke inspanning. Het kan gaan over lopen, staan, zitten, tillen, duwen, trekken, in statische houdingen werken, bewegingen vaak herhalen etc. Het gaat om informatie over de mate van deze belasting, maar ook over de effecten van deze belasting op de gezondheid.