Categorie: Ziek door Werk?

Vaststellen of ziekte is ontstaan ten gevolge van blootstelling in het werk of de werksituatie

Epigenetica; simpel uitgelegd

Epigenetica; simpel uitgelegd

Voor wie geïnteresseerd is in hoe omgevingsfactoren de gezondheid beïnvloeden is naast enige kennis van genen en genetica, ook het begrijpen van de epigenetica van belang. Conrad Waddington (1905-1975) wordt vaak genoemd als degene die in 1942 de term epigenetica introduceerde als “de tak van de biologie die de actieve... Lees meer
Werk en gezondheid in de tweede lijn

Werk en gezondheid in de tweede lijn

Het diagnosticeren en behandelen van aandoeningen die een relatie hebben met het werk is niet altijd even eenvoudig. Voor deskundige hulp zou je als bedrijfsarts, maar ook als bedrijfsarts of medisch specialist, soms willen verwijzen voor gespecialiseerd advies. Daarvoor kun je in veel landen terecht bij poliklinische of zelfs klinische... Lees meer
Wat is een beroepsziekte?

Wat is een beroepsziekte?

Wat is een beroepsziekte? Die vraag wordt met enige regelmaat gesteld, maar het antwoord is niet zo eenduidig. Want er zijn verschillende definities voor beroepsziekten.   Vaak wordt het opgevat als een ziekte die door het werk wordt veroorzaakt. Maar in feite is dat een breder begrip. Beroepsziekten is in... Lees meer