Categorie: Beroepsziekten beschreven

Neus- en bijholtekanker

Neuskanker en bijholtekanker (ook wel sinuskanker genoemd) zijn zeldzame kankervormen die onder de ‘hoofd- en halskanker’s vallen. Het zijn vormen van kanker die vaker dan andere kankers een oorzaak in het werk hebben. De kwaadaardige tumoren ontstaan meestal in de kaakholte en de voorhoofdsholte (tussen neus en ogen). Hoewel hier... Lees meer

Slokdarmkanker

Slokdarmkanker is kanker van de slokdarm. Een ander woord voor slokdarmkanker is slokdarmcarcinoom of oesofaguscarcinoom. Er zijn verschillende typen kanker van de slokdarm. De meest voorkomende vormen van slokdarmkanker zijn: plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm (PCC): ontstaat in de plaveiselcellen ofwel het slijmvlies aan de binnenzijde van de slokdarm, meestal in... Lees meer

Hand-arm-vibratiesyndroom – HAVS

Ziektebeeld Het werken met trillende gereedschappen zoals schuurmachines, nietpistolen, bladblazers en pneumatische hamers kan leiden tot “witte en/of dode” vingers en tot gewrichtsklachten in handen en armen. Deze klachten ontstaan doordat de trillingen leiden tot beschadiging van bloedvaten, zenuwen, botten, spieren of gewrichten en vormen samen het hand-armvibratiesyndroom (HAVS). Niet... Lees meer

Chronische Toxische Encefalopathie

Ook wel aangeduid met Organisch Psycho Syndroom of "Schildersziekte" Ziektebeeld Chronische Toxische Encefalopathie (CTE), dat ook wel Organisch Psycho Syndroom (OPS) of 'schildersziekte' wordt genoemd, is een werkgebonden aandoening van het centrale zenuwstelsel die kan ontstaan door blootstelling aan (vluchtige) oplosmiddelen en een aantal andere chemische stoffen. Er is meestal... Lees meer

Lawaaislechthorendheid

Ziektebeeld Teveel lawaai op de werkplek is schadelijk voor de oren: het tast de haarcellen in het binnenoor aan. Bij blootstelling aan een gemiddeld geluidsniveau van 80 decibel (dB (A)) of hoger, gedurende 8 uur per dag en vijf dagen per week, kan na verloop van jaren schade ontstaan: lawaaislechthorendheid... Lees meer

Legionella

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Ziektebeeld Legionella is een infectieziekte die begint met spierpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust en een gevoel van malaise (“je slecht voelen”). Dat begint meestal 14 dagen na blootstelling aan de bacterie die legionella veroorzaakt, maar het kan ook een week eerder of later zijn. Na de eerste... Lees meer

Ziekte van Lyme

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Ziektebeeld   De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie (Borrelia burgdorferi). Mensen lopen de ziekte op door een beet van een met borrelia besmette teek. De bacterie verspreidt zich vervolgens in het lichaam en kan allerlei delen daarvan aantasten. De ziekte van Lyme geeft de... Lees meer

Asbestziekten

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Ziektebeeld Asbestziekten zijn ziekten en afwijkingen die door en na blootstelling aan asbest kunnen ontstaan zoals asbestose, mesothelioom (long- en buikvlieskanker) en asbest-longkanker. Deze ziekten kunnen zowel apart als samen voorkomen. Hoewel iedereen in Nederland enigszins is blootgesteld aan asbest, blijken asbestziekten vrijwel uitsluitend op te treden... Lees meer

Lage rugklachten

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Ziektebeeld We spreken van lage rugklachten als er sprake is van pijn of andere als ongewenst ervaren klachten en verschijnselen onder de schouderbladen en boven de bilplooi. Daarbij kan al dan niet pijn uitstralen in één of beide benen. Bij lage rugklachten maken we onderscheid tussen rugklachten... Lees meer

ZOÖNOSEN – ziekten bij de mens afkomstig van dieren

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Ziektebeeld Een zoönose is een infectieziekte waarbij mensen door dieren besmet worden. Zestig procent van alle bekende infectieziekten en zeventig procent van alle “nieuwe” infectieziekten zijn oorspronkelijk afkomstig van dieren. Toch kunnen mensen zoönosen soms ook op elkaar overdragen, maar als ziekten voornamelijk tussen mensen worden verspreid,... Lees meer

RSI (Repetitive Strain Injury)

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Ziektebeeld Een veelgebruikte naam voor werkgerelateerde aandoeningen aan de bovenste ledematen is de Engelse term Repetitive Strain Injury (RSI) ofwel gezondheidsschade ontstaan door herhaalde bewegingen. De term ‘RSI’ doet geen recht aan wat bekend is over de oorzaak en de diagnostiek. Niet alleen herhaalde handelingen, maar ook... Lees meer

Hepatitis B

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Ziektebeeld Hepatitis B geeft bij tweederde van de volwassenen geen verschijnselen. Zijn er wel verschijnselen, dan begint de ziekte met moeheid, “griep”, slechte eetlust, soms braken, buikklachten, koorts en gewrichtsklachten. Daarna is er een periode (2-6 weken) met geelzucht, donkere urine, ontkleurde (stopverf)ontlasting, waarna de klachten geleidelijk... Lees meer