Chengal veroorzaakt beroepsastma en rhinitis

Blootstelling aan bepaalde soorten tropisch hardhout can leiden tot het ontstaan van werkgebonden luchtweg- en longaandoeningen zoals astma en rhinitis. Chengal is tropisch hardhout dat vooral gebruikt wordt in Zuid-Oost Azië voor het maken van boten, bruggen, huizen en meubels. Het bevat onder meer oligostilbenoiden, phenolverbindingen, quinonen en harsen.

Chengal

In onderstaand artikel (vrij beschikbaar) gaat het om een man van 41 die  vanwege mogelijk astma werd gezien door een longarts. Hij werkte ruim 20 jaar als timmerman. De klachten waren begonnen met rhinitis en na zes maanden was daar hoesten en benauwdheid bijgekomen. De klachten traden vooral op als hij werkte met Chengal hout. Tijdens een maand vakantie verdwenen de klachten om direct terug te keren toen hij weer ging werken, met name bij het zagen en schaven van Chengal hout. Deze reactie op het wegnemen van de blootstelling met afname van de klachten en het terugkeren van de aandoening na hervatte blootstelling wijst op een relatie met het werk.

Nader onderzoek met onder meer piekflow metingen en een provocatietest toonden allergisch beroepsastma veroorzaakt door Chengal hout aan.

Er werd ook bij zijn elf collega’s onderzoek gedaan en bij een van hen werd ook astma vastgesteld. Echter negen van de 10 andere collega’s hadden klachten van rhinitis klachten met keelpijn en hoesten zonder benauwdheid. De werkgever werd geïnformeerd over de risico’s van hardhout en besloot het verwerken van Chengal te staken en de werknemers te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lee, L. T., Tan, K. L.  Occupational asthma due to exposure to chengal wood dust Occupational Medicine 2009 59(5):357-359