Curriculum Vitae Annet Lenderink

Annet LenderinkA.F. (Annet) Lenderink

Ik heb geneeskunde gestudeerd in Groningen en ben na mijn artsexamen in 1982 gaan werken als bedrijfsarts in opleiding. Ik heb de bedrijfsartsenopleiding voltooid aan de faculteit Sociale Geneeskunde in Nijmegen (1986) met als afstudeerscriptie een onderzoek naar de invloed van metaalbewerkingsvloeistoffen op het vóórkomen van eczeem.

Ik werkte van 1982-1983 bij de Bedrijfsgezondheidsdienst Schoterwerven in Wolvega en van 1983-1996 bij de Bedrijfsgezondheidsdienst Midden IJssel in Deventer/Apeldoorn. Daar had ik de zorg voor een grote variëteit aan kleine en grote industriële bedrijven.

Van 1996-2005 had ik een eigen journalistiek bedrijf, PresScription, van waaruit ik artikelen schreef voor tijdschriften en websites over arbeidsgeneeskunde, personeelswerk, ICT en andere onderwerpen.

In 2003 kwam ik als freelancer terecht bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten om de website te vernieuwen. In 2005 kwam ik er in vaste dienst, als eerst verantwoordelijke voor de kennistransfer. Geleidelijk zijn er andere taken als beroepsziektespecialist bijgekomen, met name op het terrein van kanker en werk, op het gebied van beroepsziekten door toxische stoffen en met name op het signaleren en beoordelen van nieuwe gezondheidsrisico’s door werk. Dit leidde onder meer geleid tot het project SIGNAAL, een online plek om nieuwe risico’s door werk te melden.

In 2014 ben ik toegetreden tot het Solvent Team als klinisch arbeidsgeneeskundige belast met de intake van nieuwe patienten, de eerste stap in de diagnostiek van eventuele Chronische Toxische Encefalopathie.

De afgelopen tien jaar was ik nauw betrokken bij de internationale samenwerking met andere instituten in Europa en daarbuiten op het gebied van het opsporen en monitoren van (nieuwe) beroepsziekten, onder meer binnen Modernet (Monitoring Occupational Diseases and New and Emerging Risks in a Network) en het ICOH Scientific Committee on Occupational Medicine.

Sinds 1 januari 2018 werk ik nog 8 uur per week voor het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en verder besteed ik mijn tijd aan het onderhouden van mijn website

Publicatielijst op Researchgate

Profiel en publicatielijst op Google Scholar