Over mij

Dit gaat over mij en mijn passie om kennis te delen over het onderwerp waar ik al mijn hele werkzame leven mee bezig ben. Het gaat dus niet zozeer over mij als wel over wat ik je te bieden heb.

We werken een groot deel van ons volwassen leven en plukken daar de voordelen van. Vooral als het gezond en veilig werk is.

Maar werk kan ons ook bedreigen en zelfs ziek maken. Dat zijn de bijwerkingen van werk die we liever willen voorkomen.

Daarvoor is kennis en inzicht nodig. We moeten weten wat ons kan bedreigen, maar ook wat we daar aan kunnen doen.

In  deze snelle en digitale tijd is onze eerste reflex om het antwoord op onze vragen te zoeken op het internet. Daar is immers een onvoorstelbare hoeveelheid informatie te vinden. In de praktijk voldoet dat vooral bij simpele vragen. Maar moet je een oordeel vellen of een beslissing nemen in een ingewikkelde kwestie, dan wordt het lastig.

Dan zoek je wellicht hulp en advies van iemand met specifieke kennis van zaken. Professioneel advies van iemand die uit alle bronnen die informatie en kennis kan verzamelen, interpreteren en aanpassen aan jouw situatie dat je een bruikbaar antwoord krijgt.

Over mij

Zo iemand wil ik wezen…

Ik ben al sinds 1982 bezig met het onderwerp werk en gezondheid. Achtereenvolgens als bedrijfsarts in uiteenlopende bedrijven, als freelance journalist schrijvend over arbeid, gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft en als arts-onderzoeker bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Coronel Instituut voor Werk en Gezondheid in het AMC in Amsterdam.

Weten wat ik hiervoor gedaan heb?

Klik hier voor een uitgebreid Curriculum Vitae

Wil je meer weten, neem dan contact op. De details om dat te doen vind je op de contactpagina