Contacteczeem door vis-eiwitten vooral in voedselbereiding

klaarmaken van vis

Allergie voor vis, schelp- en schaaldieren is een bekend risico. Een van de verschijnselen is contacteczeem door contact met de eiwitten van dit “zeevoedsel”. Voor mensen die hiermee in hun werk in contact komen, kan dus sprake zijn van een beroepsziekte. Over de omvang van een dergelijke werkgebonden aandoening is weinig bekend. In Frankrijk is daarom recent onderzoek gedaan naar het voorkomen ervan, waarbij ook gekeken is wie het hoogste risico lopen: werknemers in de visserij of werknemers in de voedselbewerking.

In de Franse database RNV3P (database van klinieken voor beroepsziekten) en van het netwerk voor monitoring en preventie van beroepsziekten werd over de periode 2000-2012 gekeken naar de meldingen van eiwit gerelateerd contact eczeem. Er werden slechts 8 meldingen gevonden, geen enkele vanuit de visserij. De acht gevallen betroffen allergie voor verschillende typen vis en kwamen vooral voor bij koks. In de helft van de gevallen was sprake van atopie.

In de visserij werden wel allergische contacteczemen gevonden voor bryozoans (in zee levende mosdiertjes) en handschoenen, maar geen allergie voor eiwitten in vis, schelp of schaaldieren.

De onderzoekers concluderen dat het risico op een contactallergie voor vis-eiwitten erg klein is. Het lijkt er verder op dat het verwerken van vis bij de bereiding van voedsel een hoger risico vormt voor allergisch contacteczeem voor vis-eiwitten. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat in de visserij doorgaans handschoenen gedragen worden.

Het volledige artikel is online te lezen:

B. Loddé et al. Occupational contact dermatitis from protein in sea products: who is the most affected, the fisherman or the chef? J Occup Med Toxicol. 2017; 12: 4.