Dagelijkse schouderpijn bij bagage-afhandelaars ontleed

bagage-afhandelaars

We gaan op reis en nemen mee? Soms weinig – travelling light – maar vaak veel. Zware koffers die net wel of net niet aan de gewichtslimiet van de luchtvaartmaatschappij voldoen leveren veel discussie op aan de incheckbalie. Maar wie denkt er bij het inpakken aan de mensen die je koffer moeten in- en uitladen. Door de handen van de bagage-afhandelaars gaat veel gewicht.

We vliegen met z’n allen steeds meer. Dat werd deze week bevestigd door de IATA (internationale luchtvaartorganisatie) die aangeeft dat de groei in passagiersaantallen vooral optreed in Azië, maar ook in Europa aanzienlijk is.  Dat betekent dat het aantal vliegtuigen dat op de luchthavens moet worden afgehandeld toeneemt en dat de druk om dat snel te doen daarmee ook omhoog gaat. Dat kan natuurlijk ook leiden tot een toename van gezondheidsklachten met name van het bewegingsapparaat.

Onderzoek in Zweden

Recent verscheen een vrij toegankelijk (“open access”) artikel over bagage-afhandelaars op Zweedse luchthavens. Hierin ligt de focus op het optreden of verergeren van zelfgerapporteerde schouderpijn tijdens een dienst als bagage afhandelaar. De onderzoekers proberen vast te stellen welke aspecten in het werk de ervaren schouderpijn beïnvloeden, zowel positief als negatief.

In de introductie wordt de bestaande literatuur over de lichamelijke belasting van bagage-afhandelaars kort op een rijtje gezet. Hun werk verschilt per luchthaven, maar omvat vrijwel altijd herhaald en zwaar tillen, duwen en trekken en erken in ongemakkelijke houdingen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 44 bagage-afhandelaars werkzaam op een van de zes deelnemende vliegvelden in Zweden. Er werd gedurende een of twee diensten gekeken naar de uitgevoerde taken, het aantal afgehandelde vliegtuigen, de werkhoudingen, psychosociale aspecten, persoonlijke kenmerken (onder meer leeftijd, jaren werkervaring) en zelfgerapporteerde schouderpijn (op een 0-100 mm VAS-schaal) voor en na de dienst).

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat dagelijkse pijn optreedt bij ongeveer een derde van de diensten. Pijn was significant gerelateerd aan het aantal afgehandelde vliegtuigen, zowel voor de rechter als de linker schouder.  Ook in de multivariate modellen met zowel biomechanische blootstelling en psychosociale factoren zoals “invloed” en “sociale steun van collega’s” hield het aantal afgehandelde vliegtuigen significant verband met dagelijkse pijn in beide schouders. Meer “ervaren invloed” was gerelateerd aan minder dagelijkse schouderpijn, terwijl enigszins onverwacht meer “sociale steun van collega’s” juist verband hield met meer schouderpijn. 

De onderzoekers concluderen dat dagelijkse schouderpijn in het algemeen samenhing met biomechanische blootstelling (tillen, dragen, duwen, trekken, boven schouderhoogte werken), maar ook met psychosociale factoren. Ze bepleiten dan ook te streven naar vermindering van biomechanische blootstelling met aandacht voor psychosociale factoren om het voorkomen van schouderpijn onder bagage-afhandelaars terug te dringen. 

Bron

Eva L Bergsten, Svend Erik Mathiassen, Lydia Kwak, Eva Vingård; Daily Shoulder Pain Among Flight Baggage Handlers and its Association With Work Tasks and Upper Arm Postures on the Same DayAnnals of Work Exposures and Health, Volume 61, Issue 9, 10 November 2017, Pages 1145–1153

Meer lezen: Schouderpijn door SAPS? Kan door het werk komen