Dokters zien meer eczeem dan bouwvakkers zelf

Handeczeem in de bouw

Nederlandse bouwvakkers – en waarschijnlijk ook bouwvakkers in andere landen – hebben vaak last van handeczeem. Recent onderzoek van onder meer Johan Timmerman laat zien dat ze het nog aanzienlijk vaker blijken te hebben dan ze zichzelf realiseren.

In het onderzoek werden op een gestandaardiseerde manier foto’s gemaakt van de handen van 751 bouwvakkers. Zowel de handpalmen als de handruggen werden gefotografeerd. De foto’s werden beoordeeld door twee bedrijfsartsen op het voorkomen van huidaandoeningen. Daarna werden hun diagnoses vergeleken met die van een expert panel.

Ook werd de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin onder meer werd gevraagd of ze last hadden van huidaandoeningen. Ook deze antwoorden werden vergeleken met het oordeel van de experts.

Het voorkomen van contact eczeem was hoog: 61,4% van de deelnemers had het volgens het expert panel, terwijl van de bouwvakkers zelf 32,9% aangaf handeczeem te hebben.

De overeenkomst in beoordeling tussen de twee bedrijfsartsen en het expert panel was aanvankelijk matig, maar dit verbeterde na een korte training.

Het wassen van de handen met oplosmiddelen en het uitvoeren van vergelijkbare taken thuis hielden verband met het optreden van handeczeem.

De onderzoekers concluderen dat het voorkomen van contact (hand)eczeem onder bouwvakkers zeer hoog is. Dit wordt vaak slecht herkend door bedrijfsartsen, maar dit kan door training worden verbeterd.

Het is belangrijk dat werknemers in de bouw zich bewust zijn dat zij een flink risico lopen op handeczeem en dat zorg voor de huid, zowel tijdens als na het werk van groot belang is om chronische problemen te voorkomen.

Bron:

Contact dermatitis is an unrecognized problem in the construction industry: Comparison of four different assessment methods
Johan G. Timmerman PhD1, Dick Heederik PhD1, Ton Spee PhD1,2, Frits G. van Rooy MD, PhD1,3, Esmeralda J. M. Krop PhD1,Thomas Rustemeyer MD, PhD4 andLidwien A. M. Smit PhD1,*
Am J Ind Med 18 August 2017