Drie keer over hittestress bij buitenwerkers

Werken in de hitte kan de gezondheid bedreigen. Maar liefst 35% van de mensen die moeten werken in de hitte ervaren hittestress met potentieel schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Het is dus van groot belang om inzicht te hebben in de mate van hittestress door gebruik te maken van hittestress indicatoren. In een serie van drie artikelen wordt door een groep internationale onderzoekers een overzicht gegeven van bestaande indicatoren en criteria om ze te beoordelen. Hierna worden 61 meteorologisch bepaalde TSI’s in veldexperimenten bekeken en getoetst. Zo ontstaat inzicht in welke factoren het meest geschikt zijn voor dagelijks gebruik bij het beoordelen van de fysiologische belasting van werken in de hitte.

metselaars aan het werk in de volle zon kunnen hittestress ervaren
Photo by Yura Forrat on Pexels.com

Occupational heat strain in outdoor workers: A comprehensive review and meta-analysis

In dit systematische literatuuronderzoek wordt de huidige kennis over de effecten van beroepsmatige hittestress bij buitenwerkers samengevat. Het geeft een historisch overzicht van het onderwerp en een meta-analyse van de gepubliceerde data. Het onderzoek verkent de intra en inter-individuele factoren die een rol spelen, de strategieën die gericht zijn op het omgaan met hitte, de schatting van de fysieke inspannings- en arbeidscapaciteit en de stofwisseling in het jaar 2030. Ook wordt een overzicht gegeven van de bestaande beleidsinstrumenten en wettelijke kaders van beroepsmatige blootstelling aan hitte.

In de meta-analyse zijn 38 onderzoeken onder 2409 buitenwerkers in 41 beroepen in 21 landen opgenomen. De resultaten wijzen uit dat beroepsmatige hittestress significant de kern- en de huidtemperatuur verhoogd (correlatie (r) voor beiden 0.44), evenals de hartfrequentie (r = 0.38) en het soortelijk gewicht in de urine (r = 0.13). Hittestress vermindert de inspanningscapaciteit van buitenwerkers (r = −0.82; p < 0.001) en is verantwoordelijk voor meer dan tweederde van de afname van de stofwisseling.

De analyses wijzen uit dat het vermogen om fysieke arbeid te verrichten sterk wordt beïnvloed door de opwarming van het klimaat. Maar omdat mensen zullen moeten blijven werken om in hun levensonderhoud te voorzien, zullen ze dat blijven doen met een inspanning die vaak boven hun fysieke capaciteit zal liggen. Het is dringend nodig om aanvullende maatregelen te nemen om hen te beschermen door werk-rust verhoudingen te verbeteren, mensen zelf hun snelheid van werken te laten bepalen, zorgen voor voldoende hydratatie en ventilatie, verstrekken van geschikte werkkleding en mechanisatie van zware taken.

Indicators to assess physiological heat strain – Part 2: Delphi exercise

In dit tweede van drie samenhangende artikelen is het doel een overzicht te geven van indicatoren van hittestress (thermal stress indicators, TSI’s) waarvan expert aangeven dat ze valide zijn om buitenwerkers te beschermen tegen hittestress. De onderzoekers lieten 12 criteria beoordelen door experts in een Delphi-studie. Elk criterium werd beoordeeld als valide en de experts voegden nog vijf andere criteria toe. Aan elk van deze criteria is een bepaald gewicht toegekend. In deze criteria worden zowel fysiologische parameters als kern-, huid- en lichaamstemperatuur, hartfrequentie en hydratatie als meer praktische kenmerken zoals kosteneffectiviteit en gezondheidsrichtlijnen meegenomen.

De 17 criteria dragen bij aan drie pijlers van gezondheid en veiligheid in het werk:

  1. bijdrage aan verbeteren van de gezondheid in het werk (55%)
  2. vermindering van de fysiologische belasting van de werkende (35,5%)
  3. kosteneffectiviteit (9,5%)

Van de 17 criteria worden er drie als zeer belangrijk beschreven als het gaat om het beschermen van werkenden tegen hittestress. Het gaat om

  1. de relatie van de TSI met de kerntemperatuur
  2. het indelen in categorieën voor de mate van door werkenden ervaren hittestress
  3. gebruik van hittestress categorieën voor aanbevelingen voor arbozorg maatregelen.

In de bijlage van de studie zijn de 17 criteria voor beoordeling van hitte in de werkomgeving nader beschreven.

Indicators to assess physiological heat strain – Part 3: Multi-country field evaluation and consensus recommendations

In de laatste van de drie artikelen over hittestress wordt verslag gedaan van experimenten met 61 op meteorologische gegevens gebaseerde hittestress indicatoren (TSI’s). In negen landen is in verschillende werksituaties een inschatting gemaakt van de fysiologische belasting bij werken in hitte. Hierbij zijn in totaal 372 ervaren en geacclimatiseerde werkenden gemonitord tijdens 893 volledige werkdagen. Hierbij is de kerntemperatuur, huidtemperatuur en hartslag bekeken en werden urine-data verzameld voor en na de werkdag. De TSI’s werden geëvalueerd met de hierboven beschreven 17 criteria.

  • Het blijkt dat simpele meteorologische parameters slechts een fractie kunnen verklaren van de variatie in fysiologische hittebelasting (R2 = 0.016 to 0.427; p < 0.001). Dit onderstreept dat het noodzakelijk is om meer ontwikkelde TSI’s te gebruiken.
  • Bijna alle TSI’s correleren met de gemiddelde huidtemperatuur (98%), de gemiddelde lichaamstemperatuur (97%) en de hartslag (92%) . Circa tweederde van de TSI’s correleert met de mate van hydratatie (66%) en met de kerntemperatuur (59%; r = 0.031 to 0.602; p < 0.05).
  • De binnenshuis gemeten (55,4%) en buitenshuis gemeten (55,1%) natte bol temperatuur (Wet-Bulb Globe Temperature; WBGT)en de universele thermo-klimaat index (51,7%) (Universal Thermal Climate Index) scoorden beter dan de andere TSI’s (4,7 – 42%). Daarom zijn deze hittestress indicatoren de beste keus om fysiologische hittebelasting en bijbehorende hittestress onder buitenwerkers te beoordelen

Bronnen

Leonidas G. Ioannou, Josh Foster, Nathan B. Morris, Jacob F. Piil, George Havenith, Igor B. Mekjavic, Glen P. Kenny, Lars Nybo & Andreas D. Flouris (2022) Occupational heat strain in outdoor workers: A comprehensive review and meta-analysis, Temperature, 9:1, 67-102, (alleen abstract)

Ioannou, L. G., Dinas, P. C., Notley, S. R., Gofa, F., Gourzoulidis, G. A., Brearley, M., … & Flouris, A. D. (2022). Indicators to assess physiological heat strain–Part 2: Delphi exerciseTemperature, 1-11. (alleen abstract)

Leonidas G. Ioannou, Lydia Tsoutsoubi, Konstantinos Mantzios, Maria Vliora, Eleni Nintou, Jacob F. Piil, Sean R. Notley, Petros C. Dinas, George A. Gourzoulidis, George Havenith, Matt Brearley, Igor B. Mekjavic, Glen P. Kenny, Lars Nybo & Andreas D. Flouris (2022) Indicators to assess physiological heat strain – Part 3: Multi-country field evaluation and consensus recommendations, Temperature

Series Navigation<< De hittegolf van 2019 met ervaringen in de bouw