Een liesbreuk door je werk?

Er zijn zo van die aandoeningen waarvan je je afvraagt of ze ook kunnen samenhangen met het werk. Neem bijvoorbeeld een liesbreuk, waar door een zwakke plek in de buikwand delen van de buikinhoud bekneld kunnen raken. Dat veroorzaakt dat pijn en een uitpuilende bobbel bij verhoogde druk in de buik. Zo’n zwakke plek in de buikwand boven het lieskanaal kan aangeboren zijn of ontstaan door uitrekken van de buikwand. Een liesbreuk komt veel voor, vaker bij mannen dan bij vrouwen. In Nederland worden per jaar ongeveer 27.000 liesbreukoperaties verricht.

Zwaar tillen en een liesbreuk

Vaak genoemd als (mede)oorzaken van een liesbreuk zijn dan ook toename van het lichaamsgewicht, veel hoesten en persen en regelmatig zwaar tillen. Ook roken speelt een rol. Om na te gaan of er werkfactoren zijn die het risico op een liesbreuk vergroten is recent een systematisch literatuuronderzoek gedaan. In dit voor iedereen te lezen artikel van Kuijer et al. 2020 is de literatuur tot 3 februari 2020 bestudeerd die is verzameld in de database Medline (via PubMed).

Waar is naar gekeken?

De studies die zijn opgenomen in het literatuuronderzoek zijn geschreven in het Engels of Duits en betreffen werknemers. De diagnose liesbreuk is gesteld door een arts en de werkgerelateerde factoren zijn beschreven als sector, beroep, fysieke werkbelasting of specifieke werktaken zoals tillen. Alle typen studies waarbij het gaat om al dan niet hebben van een liesbreuk en vergelijking van blootstelling met niet blootstelling zijn opgenomen.

Van de in eerste instantie 540 gevonden artikelen voldeden er 14 aan de inclusiecriteria. De kwaliteit van de studies is beoordeeld met behulp van GRADE. Van de 14 zijn 3 studies met een hoge beoordeling van kwaliteit samengevoegd in een meta-analyse die uiteindelijk 621 werknemers met een liesbreuk omvat.

Wat blijkt dan?

In de meta-analyse blijkt dat liesbreuken significant verband houden met fysiek zwaar werk. Het risico is meer dan verdubbeld met een Odds Ratio van 2,30 met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 1,56–3,40. In twee prospectieve studies met respectievelijk 382 en 22.926 gevallen laten deze verbanden zien:

  • Voor een laterale liesbreuk met de werkfactor staan of lopen gedurende meer dan 6 uur per werkdag: OR = 1,45, 95% BI 1,12–1,88
  • Voor een laterale liesbreuk met de werkfactor tillen van een cumulatief gewicht van meer dan 4000 kg per werkdag: OR = 1,.32, 95% BI 1,27–1,38

Volgens de inschatting van GRADE is het niveau van zekerheid over deze resultaten redelijk tot hoog.

De conclusie van de auteurs is dat er bij mannen een verband is tussen werkgerelateerde factoren en laterale liesbreuken. Dit is afhankelijk van de mate van blootstelling aan staan of lopen per dag of het aantal per dag getilde kilo’s.

Bron

Kuijer, P. P. F. M., Hondebrink, D., Hulshof, C. T. J., & Van der Molen, H. F. (2020). Work‑relatedness of inguinal hernia: a systematic review including meta‑analysis and GRADEHernia: the Journal of Hernias and Abdominal Wall Surgery.

Lees ook

Lumbale kanaalstenose door het werk?