Een paardentrainer met longkanker

Een 48-jarige Koreaanse man met een blanco voorgeschiedenis kreeg klachten van hoesten en toenemende benauwdheid. Na onderzoek bleek dit te worden veroorzaakt door een adenocarcinoom van de linker long. In zijn familie kwam geen longkanker voor. Hij had gerookt met circa 15 pakjaren, maar was daarmee al 12 jaar geleden gestopt. Ondanks behandeling met chemotherapie overleed hij 2 jaar na de diagnose.

Hij werkte gedurende 23 jaar als paardentrainer. Hij trainde en verzorgde 5-12 renpaarden per dag en werkte met de paarden zowel op de paardenbaan als veel in de paardenbak. Deze paardenbak was bedekt met hergebruikt zand van hetzelfde type als op de paardenbaan. Om inademing van het vele opgeworpen stof tegen te gaan werd de bak in de zomer besprenkeld met water, maar dit kon niet in de winter omdat het water door bevriezing dan gladheid veroorzaakte. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikte hij niet.

De gedachte ging bij zijn werk toch uit naar inademing van kristallijn silica als oorzaak. Dit idee werd bevestigd nadat bij analyse van het zand bleek dit voor 80% te bestaan uit kristallijne silica. Er werden uitgebreide metingen gedaan naar respirabel kristallijn silica zowel in de omgeving als aan de personen. Daarbij werden waarden gevonden die boven de door de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) gehanteerde grenswaarde van 0,025 mg/m3 lagen: de 8-uur tijd gewogen gemiddelden in de paardenbak varieerden van 0,020 tot 0,086 mg/m3.

De onderzoekers menen dat de paardentrainer gedurende de 23 jaar dat hij werkte, was blootgesteld aan zodanig hoge concentraties respirabel kristallijn silica, dat de longkanker die hij op relatief jonge leeftijd en na een voldoende lange latentietijd van circa 20 jaar kreeg, zeer waarschijnlijk werkgebonden was.

Paardentrainers zullen zich in het algemeen niet bewust zijn van de risico’s door kristallijn silica en gebruiken doorgaans geen persoonlijke beschermingsmiddelen in de paardenbak. Niettemin lijkt het aan te bevelen om alert te zijn op het type zand waarin en waarmee gewerkt wordt om risico’s op de lange termijn te verminderen.

Bron:
Yoon J-H, Kim B, Choi B-S, Park SY, Kwag H-S, Kim I-A, et al. A case report of lung cancer in a horse trainer caused by exposure to respirable crystalline silica: an exposure assessment. Safety and health at work. 2013;4:71–74.

Deze casus is eerder gepubliceerd in het jaarlijkse rapport van het NCvB Beroepsziekten in Cijfers 2014