Gezondheidsproblemen na werken met MRI

Volkskrantartikel MRI risico's

Vandaag (6-6-2017) berichten de Volkskrant en Nu.nl over gezondheidsproblemen die kunnen optreden bij mensen die werken met en in de omgeving van MRI scanners. Zo wordt gesproken over een grotere kans op het krijgen van een ongeluk of een bijna-ongeluk tijdens het woon-werkverkeer.

Het is een uitkomst van onderzoek van de IRAS-onderzoeksgroep van de Universiteit Utrecht. Ook wordt in de artikelen verwezen naar een ander onderzoek van dezelfde groep. Daaruit bleek dat vrouwelijke MRI-technici met een spiraaltje een verhoogde kans hebben op abnormale menstruele bloedingen.

Krachtiger scanners

Het lijkt erop dat de effecten sterker zijn bij mensen die vaker en langer in de nabijheid van MRI-scanners werken. Datzelfde geldt voor krachtiger scanners, dat wil zeggen scanners die een hogere Tesla waarde hebben. Hoewel de uitkomsten van dit onderzoek geen onomstotelijk bewijs leveren voor een  verband tussen de elektromagnetische velden en de genoemde gezondheidsklachten, passen ze wel in een trend.

Zo is eerder IRAS-onderzoek uitgevoerd bij vrijwilligers op het Universitair Medisch Centrum in Utrecht die in de nabijheid verbleven van een zeer krachtige (7 Tesla) MRI-scanner. Daaruit kwam naar voren dat zij een verhoogde kans hebben op duizeligheid, stabiliteitsproblemen en neuropsychologische effecten. Ook bij MRI-technici in ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen waar 3 Tesla-scanners staan, vond het IRAS een verband met duizeligheid. Vergelijkbare resultaten zijn ook bij onderzoek uit 2008 en 2010 in Italië gevonden.

Biologisch mechanisme nog onduidelijk

Lastig in het verhaal is dat er nog geen goede verklaringen zijn voor het optreden van de klachten. Ook de onderliggende biologische mechanismen zijn nog niet erg duidelijk. Niettemin lijkt het erop dat het steeds krachtiger maken van MRI scanners een voordeel is omdat ze beter onderzoek toelaten bij patiënten. Maar er is ook een keerzijde, waar met name de mensen die ermee werken last van ondervinden.

Bronnen

Hieronder een aantal links naar de recente en iets oudere studies

Huss A, Schaap K, Kromhout H. MRI-related magnetic field exposures and risk of commuting accidents – A cross-sectional survey among Dutch imaging techniciansEnviron Res. 2017 Apr 25;156:613-618. doi: 10.1016/j.envres.2017.04.022. [Epub ahead of print]

Huss A, Schaap K, Kromhout H. A survey on abnormal uterine bleeding among radiographers with frequent MRI exposure using intrauterine contraceptive devices. Magn Reson Med. 2017 Apr 25. doi: 10.1002/mrm.26707. [Epub ahead of print]

Schaap K, Portengen L, Kromhout H Exposure to MRI-related magnetic fields and vertigo in MRI workersOccup Environ Med. 2016 Mar;73(3):161-6. doi: 10.1136/oemed-2015-103019. Epub 2015 Nov 11.

Schaap K, Christopher-De Vries Y, Cambron-Goulet É, Kromhout H. Work-related factors associated with occupational exposure to static magnetic stray fields from MRI scannersMagn Reson Med. 2016 May;75(5):2141-55. doi: 10.1002/mrm.25720. Epub 2015 Jun 22.

Schaap K, Christopher-De Vries Y, Crozier S, De Vocht F, Kromhout H. Exposure to static and time-varying magnetic fields from working in the static magnetic stray fields of MRI scanners: a comprehensive survey in the NetherlandsAnn Occup Hyg. 2014 Nov;58(9):1094-110. doi: 10.1093/annhyg/meu057. Epub 2014 Aug 18. Erratum in: Ann Occup Hyg. 2015 Jul;59(6):817-20.