Gezondheidsrisico’s chroom VI nader bekeken

Al een aantal jaren is er veel te doen over de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan zeswaardig chroom of chroom VI (Cr(VI)). De discussie kwam op gang nadat duidelijk werd dat in het onderhoud van vliegtuigen bij Defensie jarenlang met chroom VI houdende verf is gewerkt. Ook zijn mensen die voor de Nederlandse Spoorwegen aan treinen werkten eraan blootgesteld. Recent zijn twee systematische literatuuronderzoeken verschenen waarin is samengevat wat bekend is over de gezondheidsrisico’s van zeswaardig chroom. Het tweede deel daarvan gaat over kanker, het eerste deel over andere risico’s. Hier een kort overzicht van de bevindingen.

De onderzoeken zijn uitgevoerd door het RIVM en de onderzoekers hebben gekeken naar eerdere evaluaties van zeswaardig chroom en dit aangevuld met nieuwe wetenschappelijke artikelen. Het wetenschappelijk bewijs is besproken in workshops met externe experts om te komen tot het best mogelijke overzicht van de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan zeswaardig chroom. De studies zijn vrij toegankelijk beschikbaar op het internet.

Foto van Adi Goldstein via Unsplash

Andere gezondheidseffecten dan kanker

De onderzoekers concluderen dat beroepsmatige blootstelling aan chroom VI kan leiden tot perforatie van het neustussenschot ten gevolge van chroomzweren. Chroom-VI-blootstelling kan chronische longaandoeningen veroorzaken inclusief astma, rhinitis, longfibrose en COPD. Wat betreft de huis kunnen zweren en allergisch contacteczeem optreden.

Er is onvoldoende duidelijk of blootstelling aan chroom VI onomkeerbare aandoeningen ten gevolge van verstoring van het immuunsysteem kan veroorzaken (anders dan contacteczeem, astma, rhinitis en chronische longaandoeningen). Ook is er onvoldoende bewijs voor negatieve effecten op de vruchtbaarheid of tijdens de zwangerschap.

Belangrijke uitkomsten

  • Beroepsmatige Cr(VI) blootstelling kan neusseptum perforatie veroorzaken
  • Beroepsmatige Cr(VI) blootstelling kan chronische longaandoeningen veroorzaken
  • Beroepsmatige Cr(VI) blootstelling kan zweren van de huid veroorzaken
  • Beroepsmatige Cr(VI) blootstelling kan allergisch contacteczeem veroorzaken

Kanker door Cr(VI)-blootstelling

De onderzoekers concluderen dat beroepsmatige blootstelling aan zeswaardig chroom longkanker, neuskanker en neusbijholtekanker kan veroorzaken. Het vermoeden bestaat dat dit ook geldt voor maagkanker en larynxkanker. Het is onvoldoende duidelijk of Cr(VI) de oorzaak kan zijn van darmkanker, kanker in de mondholte, pancreaskanker, prostaatkanker en blaaskanker.

Belangrijke uitkomsten

  • Beroepsmatige Cr(VI) blootstelling kan longkanker veroorzaken
  • Beroepsmatige Cr(VI) blootstelling kan neus en neusbijholtekanker veroorzaken
  • Beroepsmatige Cr(VI) blootstelling kan vermoedelijk maagkanker veroorzaken
  • Beroepsmatige Cr(VI) blootstelling kan vermoedelijk larynxkanker veroorzaken

Bronnen

Hessel EVS, Staal YCM, Piersma AH, den Braver-Sewradj SP, Ezendam J. Occupational exposure to hexavalent chromium. Part I. Hazard assessment of non-cancer health effects. Regul Toxicol Pharmacol. 2021 Nov;126:105048. doi: 10.1016/j.yrtph.2021.105048. Epub 2021 Sep 24. PMID: 34563613.

den Braver-Sewradj SP, van Benthem J, Staal YCM, Ezendam J, Piersma AH, Hessel EVS. Occupational exposure to hexavalent chromium. Part II. Hazard assessment of carcinogenic effects. Regul Toxicol Pharmacol. 2021 Nov;126:105045. doi: 10.1016/j.yrtph.2021.105045. Epub 2021 Sep 8. PMID: 34506880.