Handwerk verhoogt kans op CTS aanzienlijk

hand en CTS

Carpaal tunnel syndroom (CTS) is een van de meest voorkomende aandoeningen waarbij een zenuw in de knel zit. In dit geval in de hand. Onderzoek in de beroepsbevolking suggereert dat er een verband is met steeds herhaalde handelingen waarbij kracht wordt uitgeoefend en met trillingen.

Finse studie

In de algemene bevolking is niet veel onderzoek gedaan naar de fysieke risicofactoren voor CTS. Maar in de hieronder besproken Finse studie uit 2008 werd dit wel gedaan.

In het onderzoek werd een groep samengesteld van mensen boven de 30 die in 2000-2001 in Finland woonden. Van de 7977 uitgenodigde mensen namen er 6254 (78,4%) uiteindelijk deel aan de studie. Zij werden geïnterviewd en lichamelijk onderzocht om eventueel aanwezige CTS vast te stellen.

De prevalentie van mogelijke of waarschijnlijke CTS was 2,1% bij mannen en 5,3% bij vrouwen.
Werk taken met trillend handgereedschap  leverde een verhoogd risico op: odds ratio (OR) = 1,9 (95% BI 1,2 tot 2,9). Dat gold ook voor taken waarbij een krachtige handgreep nodig was. Hierbij werd een OR = 1,7 (95% BI 1,2 tot 2,5) gevonden.

Bij gecombineerde effecten van taken met een krachtige handgreep en trillend handgereedschap bleek het risico nog hoger. Daar was de OR 3,3 (95% BI 2,0 tot 5,4).

Dat gold ook voor andere handelingen waarbij veel kracht gezet moest worden (greep of hanteren van lasten) in combinatie met vaak herhaalde bewegingen van de handen. Hier was de OR 2,1 (95% BI 1,5 tot 2,9) en voor herhaalde bewegingen van de handen en gebruik van trillend gereedschap met een OR = 2.8 (95% BI 1,6 tot 4,8). Het ging bij de blootstelling steeds om het meest recente werk.

De Finse onderzoekers concluderen dat werktaken waarbij de handen kracht moeten zetten en het gebruik van trillend handgereedschap bijdraagt aan het risico op CTS. Dat geldt met name als ook nog sprake is van vaak herhaalde bewegingen van hand of pols.

Italiaanse studie

In 2009 verscheen ook een Italiaanse studie waarbij het voorkomen van operatief behandelde CTS bij twee groepen werkenden (“blauwe boorden” werk en “witte boorden” werk) onderling werd vergeleken bij mannen en vrouwen. Ook werd gekeken naar het voorkomen van CTS bij huisvrouwen in de algemene bevolking. De groep werd samengesteld uit inwoners van Toscane tussen 25 en 59 jaar (1997-2000) via ziekenhuisgegevens die werden samengebracht in een database.

Het ging uiteindelijk om 8801 gevallen met operatief behandelde CTS. Na correctie voor leeftijd leverde dat de volgende prevalentie cijfers op (uitgedrukt in aantallen per 100.000 persoonsjaren.

  • “blauwe boorden” werk vrouwen: 367,8
  • “witte boorden” werk vrouwen: 88,1
  • “blauwe boorden” werk mannen: 73,5
  • “witte boorden” werk mannen: 15,3
  • “huisvrouwen”: 334,5

Vergeleken met elkaar blijkt bij vrouwen spraken van een 4,2 maal hoger risico op CTS onder “blauwe boorden werkers” dan onder “witte boorden werkers”. Voor huisvrouwen ging het om een 3,8 maal hoger risico en voor mannen voor “blauwe boorden werkers” een 4,8 maal verhoogd risico. Alle verschillen waren statistisch significant.

Bronnen:

Physical work load factors and carpal tunnel syndrome: a population-based study
Shiri, R, Miranda, H, Heliovaara, M, Viikari-Juntura, E Occupational and Environmental Medicine 2009;66:368-373;

Incidence rates of surgically treated idiopathic carpal tunnel syndrome in blue- and white-collar workers and housewives in Tuscany, Italy
Mattioli, S, Baldasseroni, A, Curti, S, Cooke, R M T, Mandes, A, Zanardi, F, Farioli, A, Buiatti, E, Campo, G, Violante, F S
Occupational and Environmental Medicine 2009;66:299-304

Lees ook 

RSI (Repetitive Strain Injury)

Gerelateerd