Hartslag loopt op tijdens optreden

hartslag

Veel onderzoek is gedaan naar spier- en gewrichtsklachten bij musici en ook wel naar podiumangst. Dit onderzoek wijst uit dat ook de belasting van het hart relatief hoog is bij professionele musici, zowel bij repetities als bij optredens.

Bij musici kan de ervaren stress en de inspanning tijdens optredens voor publiek hoog oplopen. In 2008 verscheen daarover een interessante studie die volledig online is na te lezen via de link onder aan dit artikel. De onderzoekers richten zich op de hartslag tijdens het optreden omdat daarover tot op dat moment niet veel bekend was. Ze wilden met name testen hoe het verloop van de hartslag was tijdens voor de musici normale activiteiten zoals repeteren en optreden voor publiek.

Hartslag meten tijdens spelen

Aan het onderzoek namen 62 professionele musici deel, 20 vrouwen en 42 mannen die in leeftijd varieerden van 15 tot 71. Tijdens het bespelen van hun  verschillende instrumenten tijdens repetities en optredens werd hun hartslag gemeten met een short horloge met hartslagmeting (band om de borst). De resultaten werden omgerekend naar percentages van de berekende maximale theoretische hartslag (MTH) die per leeftijd verschillend is. Hierbij werd de formule 220-leeftijd gebruikt. Zo konden de musici onderling vergeleken worden.

Bij alle deelnemers werd een verhoogde hartslag gevonden tijdens het spelen en dan met name tijdens optredens voor publiek. Tijdens optredens steeg de hartslag van de musici gemiddeld naar 60,2% van hun MTH en was hun maximale hartslag 76,8% van de MTH. Vergeleken met de hartslag bij andere typen werk kun je hier op basis van de hartslag spreken van matige tot zware werk intensiteit. Bij musici die als solist optreden is de gemiddelde hartslag zelfs 72% van de MTH en de maximale hartslag 85% van de MTH.

De onderzoekers concluderen dan ook dat de cardiovasculaire belasting bij musici hoger is dan eerder beschreven en zeker hoger dan de intensiteit van zittend werk. Dat geldt vooral voor optredens voor publiek, waarin de cardiovasculaire belasting beduidend hoger ligt dan tijdens repetities van hetzelfde muziekstuk. Het is dus bij musici met cardiovasculaire problemen belangrijk hiermee rekening te houden in de begeleiding.

Bron:

Claudia Iñesta, Nicolás Terrados, Daniel García, José A Pérez Heart rate in professional musicians Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2008, Volume 3, Number 1, Page 1