Het hart lijdt ook onder beroepsastma

Astma is een chronische luchtwegaandoening waarbij de luchtwegen ontstoken zijn, wat leidt tot beperking van de luchtdoorstroming en weefselveranderingen. De symptomen van astma zijn onder meer piepen, kortademigheid, benauwdheid en hoesten. Het komt wereldwijd veel voor. Het is bekend dat astma gepaard kan gaan met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Volwassenen met aanhoudend en ernstig astma lopen een hoger risico dan mensen met een astma die slechts af en toe opspeelt of mensen zonder astma. De vraag is of dit ook geldt voor werkgerelateerd of beroepsastma. Recent verscheen een onderzoek waarin dit is onderzocht.

Afbeelding van VSRao via Pixabay

Doel en methode van de studie van Dodd et al. 2022

Dodd en collega’s hebben in een transversale studie gekeken naar het verband tussen werkgerelateerd of beroepsastma en hart- en vaatziekten. Ze deden dat in een groep mensen tussen 18 en 64 jaar die gewerkt hadden en nu kampten met astma. De gegevens kwamen van het Behavioral Risk Factor Surveillance System Asthma Call-Back Survey over 2012-2017, dat is uitgevoerd in 37 Amerikaanse staten en het District of Columbia. De onderzoekers bepaalden gewogen prevalenties en het 95% betrouwbaarheidsinterval, waarbij gecorrigeerd werd voor leeftijd, geslacht, ras/etniciteit, opleiding, inkomen, roken, BMI en diabetes of COPD als co-morbiditeit. Daarnaast werd het verband van hart- en vaatziekten met de negatieve effecten van astma en de mate van controle van de astma bekeken bij mensen met werkgerelateerde astma.

Samenstelling onderzoeksgroep

Tussen 2012 en 2017 namen 70454 volwassen deel aan het onderzoek. Hiervan hadden 18180 geen astma op het moment van onderzoek en van 1451 was dat niet bekend. Zij werden uitgesloten van de analyse, evenals de mensen die nooit gewerkt hadden (942) of waarvan dat onbekend was (128), mensen boven 65 (17463) of waarvan de leeftijd niet bekend was (203) en de mensen waarvan geen informatie aanwezig was over het werkgerelateerde astma (84) of hart- en vaatziekten (7). Zo bleef informatie van 31996 mensen over voor analyse.

Resultaten

Onder de naar schatting 14,8 miljoen volwassenen die ooit hebben gewerkt, nu tussen 18-64 jaar zijn en astma hebben, blijken volwassenen met (mogelijk) werkgerelateerd astma significant vaker een hart- en vaataandoening te hebben dan de groep volwassenen met niet-werkgerelateerd astma.

Prevalentie ratio voor hart- en vaatziekten onder volwassen met werkgerelateerde astma:
  • Voor werkgerelateerd astma is de prevalentie ratio 1,5 (95% BI 1,2-1,8)
  • Voor mogelijk werkgerelateerd astma is de prevalentie ratio 1,2 (95% BI 1,0-1,5).
  • Voor werkgerelateerde astma die slecht onder controle is, ligt de prevalentie ratio op 1,8 (95% BI 1,3-2,5)
  • Voor werkgerelateerde astma met een bezoek aan de spoedeisende hulp, ligt de prevalentie ratio op 1,5 (95% BI 1,1-2,0)

Conclusies

De uitkomsten van dit onderzoek suggereren dat volwassenen met werkgerelateerd of beroepsastma en vooral degenen waarbij de astma slecht onder controle is, een groter risico lopen op hart- en vaatziekten dan mensen met niet-werkgerelateerde astma of astma die goed onder controle is. In de onderzoeksgroep hadden 324000 volwassenen met werkgerelateerd astma een hart- en vaataandoeningen. Dat gold ook voor 667000 volwassenen met mogelijk werkgerelateerde astma.

Primaire preventie door onder meer het elimineren of vervangen van de veroorzakende stof(fen), vroegtijdige diagnose en goede zorg voor zowel de werkgerelateerde astma als de conditie van hart- en vaten (blootstelling vermijden, stoppen met roken) kan het optreden van deze combinatie van aandoeningen terugdringen.

Bron

Dodd, K. E., Blackley, D. J., & Mazurek, J. M. (2022). Cardiovascular Disease Among Adults With Work-Related Asthma, 2012–2017. American Journal of Preventive Medicine.