Het ijzer smeden als het heet is

Het was heet de afgelopen week en stokoude warmterecords zijn gebroken. Heet in huis en heet op het werk. In de kranten en op tv is vollop aandacht besteed aan de risico’s van hitte en de noodzaak om er goed mee om te gaan. Daarbij wordt nu en dan ingegaan op werkende mensen, met meestal als voorbeeld de bouwvakkers of dakdekkers. En ja, die hebben het ongetwijfeld warm gehad.

hitte

Laag arborisico, maar soms levensbedreigend

Werken onder extreme temperaturen geldt als een laag arbeidsrisico. Dat is verbazingwekkend als je bedenkt dat te grote hitte levensbedreigend kan zijn. En dat het ook levens kost in ons land. In 2016 kwam een marechaussee in opleiding Kelvin Bosman (20) om het leven. Een maand of twee geleden kwam het onderzoeksprogramma Zembla met een uitzending over hittestress bij militairen. Een indrukwekkend relaas van een aantal incidenten met ernstig letsel tot gevolg.

Defensie lijkt onvoldoende voorbereid op omgaan met extreme buitentemperaturen. Het Eindhovens Dagblad bericht namelijk op 27 juni 2019 dat “Militairen met hitteletsel na twee dagen uit het ziekenhuis zijn en dat de ijsdoeken op de finishlijn van de vijfkamp waaraan ze in Oirschot deelnamen, geen effect hadden.”

Hitte in het werk

Het afgelopen jaar ben ik me wat meer gaan verdiepen in hitte op de werkplek en de gezondheidseffecten daarvan. Het begint met de fysiologie van de lichaamstemperatuur en verbazing over de nauwe grenzen waartussen die zich moet bewegen om goed te functioneren. De invloed van de klimaatverandering maakt duidelijk dat we vaker met hitte te maken gaan krijgen. Het doet een beroep op ons aanpassingsvermogen, maar vraagt vooral ook technische en organisatorische oplossingen.

Van blog naar boek

Ik heb inmiddels een aantal blogartikelen aan hitte gewijd en die samengebracht in een serie, maar er valt veel meer over te vertellen. Hoewel online veel goede informatie bestaat, is het tamelijk versnippert en vaak net te oppervlakkig naar mijn smaak. Daarom ben ik de mijns inziens nuttige onderbouwing gaan samenbrengen in een document, waaruit uiteindelijk het E-boek ter introductie van de risico’s van werken in de hitte is ontstaan. Het ijzer smeden als het heet is, duidt niet alleen op hitte in het werk, maar ook op een zekere urgentie om met hitte aan de slag te gaa;n op de werkplek en ook daarbuiten.

Het E-boek is gericht op de praktijk van alle dag, maar probeert er wel een op de wetenschap gefundeerde basis onder te leggen. Ik heb geprobeerd het te schrijven voor bedrijfsartsen en andere arboprofessionals, maar ik denk dat ook geinteresseerde leken er iets aan kunnen hebben.

Vanaf vandaag via mijn website te bestellen, de eerste maand met korting

Series Navigation<< Wennen aan de warmte bij inspanningDe hittegolf van 2019 met ervaringen in de bouw >>