Hoe valide is zelfrapportage door werkenden?

zelfrapportage

Op het verzamelen van gegevens via zelfrapportage wordt nogal eens neergekeken. Het wordt gezien als de minst valide en betrouwbare manier van dataverzameling. Maar in tal van onderzoeksgebieden en zeker in de geneeskunde is het gebruik van door de deelnemer, werknemer of patient aangedragen informatie onvermijdelijk. Want lang niet alles is in maat en getal vast te leggen.


Betrouwbaarheid van zelfrapportage

In 2012 werd het rapport gepubliceerd waarin is onderzocht hoe valide en betrouwbaar zelfrapportage van werkgerelateerde aandoeningen is. Het rapport behelst een literatuuronderzoek naar dit onderwerp dat in opdracht van de Britse Health and Safety Executive (HSE). Het werd uitgevoerd door twee onderzoekers van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Annet Lenderink en Ilona Zoer hebben bestudeerd of de algemeen geaccepteerde onderzoeksmethode van zelfrapportage bij werkgerelateerde aandoeningen een valide en betrouwbare methode is. De tot dat moment beschikbare literatuur is samengevat en levert een genuanceerd beeld op. Het volledige rapport is te vinden via de HSE-website.

RR903 – Review on the validity and reliability of self-reported work-related illness

Wil je snel meer weten over wat er in dit rapport is besproken en geconcludeerd, kijk dan in de presentatie hieronder waarin de resultaten van het onderzoek naar zelfrapportage kort worden besproken.

Presentatie over de uitkomsten van het rapport (Engels)

Gerelateerd