Hoge blootstelling aan oplosmiddelen slecht voor het brein

Thinner

Dat een hoge blootstelling aan oplosmiddelen gedurende langere tijd slecht kan uitpakken voor het brein is bij veel mensen inmiddels wel bekend. Onder de termen “schildersziekte” of OPS (Organo Psycho Sundroom) is veel informatie te vinden op internet. Het is een aandoening onder schilders, spuiters, drukkers, woningstoffeerders en nog allerlei andere beroepen waarin de blootstelling aan oplosmiddelen nog altijd hoog kan zijn. De meer wetenschappelijke benaming is overigens Chronische Toxische Encefalopathie of CTE. Zowel in Nederland als in België is het mogelijk CTE te laten vaststellen. Daarbij wordt behalve naar de klachten, symptomen en de blootstelling ook vastgesteld of sprake is van met neuropsychologisch onderzoek aantoonbare breinschade.

Of ook andere neurologische verschijnselen door hoge blootstelling aan oplosmiddelen kan worden veroorzaakt is nog onderwerp van discussie. Dat geldt ook voor epilepsie, waarvan vaak wordt aangenomen dat het geen verband houdt met deze blootstelling. Toch is in België recent door Van Hooste (2017) een casus beschreven van CTE die voorafgegaan werd door een epileptisch insult.

Het ging om een vrouw van 50 die al twintig jaar had blootgestaan aan organische oplosmiddelen in een productiebedrijf van verfkwasten. In het bedrijf was in 2009 op basis van biologische monitoring al vastgesteld dat er sprake was van hoge blootstelling. In 2012, na een periode van hoge blootstelling en zonder gebruik ban goede afzuiging of persoonlijke beschermingsmiddelen, kreeg zij een epileptisch insult. Uitgebreid klinisch onderzoek leverde geen verklaring op. Zij heeft geen nieuwe insulten doorgemaakt, maar twee jaar later werd bij haar een CTE type 2b vastgesteld.

Er zijn in de literatuur slechts enkele artikelen verschenen die een verband leggen tussen oplosmiddelblootstelling en epilepsie en er is in dieronderzoek ondersteunend bewijs gevonden. Er wordt met name gewezen naar tolueen als mogelijk veroorzakende stof. Niettemin kan het verband niet onomstotelijk worden aangetoond.

Het volledige artikel is online te lezen:

Myoclonic seizure prior to diagnosis of chronic toxic encephalopathy: a case report
Wim L. C. Van Hooste
J Med Case Rep. 2017; 11: 36.

Lees ook de informatie over

Chronische Toxische Encefalopathie

Hersenbeschadiging door beroepsmatige blootstelling

Series Navigation<< Afwijkingen schildersziekte in brein aantoonbaarMaak kennis met het Solvent Team >>

Eén gedachte over “Hoge blootstelling aan oplosmiddelen slecht voor het brein

  1. Dag Annet,
    hartelijk dank voor het delen van mijn publicatie ivm Epilepsie en solventen blootstelling.
    Met vriendelijke Vlaamse groeten,
    Dokter Wim Van Hooste

Reacties zijn gesloten.