Huidklachten door allergie voor opiaten

allergie opiaten

In de farmacie is allergie voor opiaten een bekend probleem.

Meer dan twintig jaar geleden had ik als bedrijfsarts van een opiaten-verwerkend farmaceutisch bedrijf geregeld te maken met medewerkers die een allergie ontwikkelden voor de producten waarmee zij in contact kwamen. Dat betrof zowel klachten van de huid als van de luchtwegen en betekende meestal dat zij ongeschikt werden voor hun eigen werk. Veel literatuur was er toen niet over, omdat maar enkele bedrijven in Nederland op deze manier met opiaten werkten.

Nadien is er wel een aantal keren over bericht. Kort geleden verscheen nog een artikel over twee vrouwelijke medewerksters van een farmaceutisch bedrijf die na respectievelijk 18 en 7 maanden werken met onder meer morfine en codeine een huidaandoening opliepen. Uit het testonderzoek bleek in beide gevallen dat sprake was van een contactallergie voor opiaten.

In beide gevallen was sprake van contact via de lucht, maar het patroon verschilde enigszins. In de eerste casus was sprake van overgevoeligheid voor de morfine en codeine waarmee ze in contact kwam, en kruisreactiviteit voor ethylmorfine. In de tweede casus was sprake van overgevoeligheid voor de codeine waarmee ze in aanraking kwam en kruisreactiviteit voor ethylmorfine en naloxon. Chemisch gezien lijkt codeine sterk op ethylmorfine en deze kruisreactiviteit is al eerder beschreven.

Het uitzoeken van kruisreactiviteit is bij dergelijke allergische klachten van groot belang, zeker wanneer het gaat om de synthetische opiaten die bij anesthesie gebruikt worden. Van kruisreactiviteit voor deze opiaten was bij deze patiënten gelukkig geen sprake.

Het artikel van de Franse onderzoekers is volledig online te lezen.

Sophie Colomb, Jean L. Bourrain, Nathalie Bonardel, Anca Chiriac and Pascal Demoly Occupational opiate contact dermatitis Contact Dermatitis, 76, 235–255

Lees meer over Contacteczeem