Huidproblemen bij kappers al op jonge leeftijd

kappers

Dat kappers het risico lopen op huidaandoeningen is inmiddels wel bekend. Uit internationaal gepubliceerde cijfers blijkt het een beroepsgroep met een relatief hoge incidentie van contacteczeem. De risicofactoren voor kapperseczeem zijn intens contact met water in combinatie met andere chemische stoffen.

Kapperseczeem in Denemarken: jong en vaak leerling

In Denemarken is kort geleden een onderzoek gedaan naar de individuele en omgevingsfactoren die invloed hebben op het optreden van contacteczeem bij kappers. Gegevens die door de Danish National Board of Industrial Injuries waren verzameld over contacteczeem bij kappers tussen 2006 en 2011 werden geanalyseerd.

Gegevens van 381 kappers werden in de studie opgenomen. Het ging om 373 vrouwen en 8 mannen met een mediane leeftijd van 25 jaar. Van hen was 64,8% leerling en 35,2% volledig opgeleid als kapper. De prevalentie van atopisch dermatitis was 36% en dat was significant hoger onder leerlingen dan onder opgeleide kappers: 44,9% tegenover 19,4%.

Van de patiënten had 48,3% een werkgebonden irritatief contact eczeem of een combinatie van allergisch en irritatief eczeem. Verder had 5% werkgebonden urticaria (galbulten).

De onderzoekers wijzen vooral op de lage leeftijd waarop de beroepsziekte optreedt. Daarnaast noemen ze de hoge percentages atopie onder de leerlingen en het feit dat een beroepshuidaandoening vaker lijkt op te treden bij leerlingen dan bij volledig opgeleide kappers.

Meer aandacht voor de risico’s van de huid in het kappersvak is nodig en hiermee moet al tijdens de opleiding worden begonnen.

Lees hier het volledige artikel

Tanja K. Carøe, Niels E. Ebbehøj and Tove Agner Occupational dermatitis in hairdressers – influence of individual and environmental factors
Contact dermatitis, 76, 146–150

Zelf ook eczeem als kapper?

Bij twijfel of een huidaandoening met het werk te maken heeft, is het belangrijk om zo snel mogelijk deskundig advies in te winnen. Via de bedrijfsarts of via de huisarts kun je naar de dermatoloog of naar een gespecialiseerde poli voor werkgebonden klachten. Zie voor een overzicht van de mogelijkheden de blogpost

Werk en gezondheid in de tweede lijn

Sinds 1988 heeft er jarenlang in Nederland een kapperspoli bestaan. Een plek waar kappers met huidproblemen terecht konden voor diagnostiek, advies en behandeling. Deze kapperspoli maakt nu deel uit van het Centrum voor Huid en Arbeid in Velp. 

Op hun site vind je een korte vragenlijst waarmee je kunt beoordelen of je eczeem mogelijk wordt veroorzaakt door je werk.

Klik hier om naar de test te gaan: Huid en Arbeid Test