Karoshi belicht in drie video’s

Mijn eerste post over Karoshi gaf een overzicht wat eronder wordt verstaan in Japan.

Vandaag kun je via onderstaande en heel verschillende video’s indringender kennis maken met het verschijnsel. Leer hierdoor iets over de werkcultuur in Japan en waarom dit een risicofactor is voor ziekte en dood door overwerk. In een komende post ga ik in op hetzelfde verschijnsel in andere landen en op de situatie in Nederland.

Karoshi Death by Overwork

Scott Ackerman, een Amerikaan die langdurig in Japan woonde, vertelt over wat hij daar van Japanners hoorde over de manier waarop zij werken en waarom ze zulke lange uren maken. Angst om ontslagen te worden, vaders die hun kinderen nooit zien, de overconsumptie van cafeïne, etc.

Japanse werkcultuur

In deze video van Asia Boss wordt aan werkende Japanners gevraagd naar hun mening over de werkcultuur in Japan, dood en suicide door overwerk en wat de verantwoordelijkheid is van het bedrijf en van de werknemer.

“Salary man”

Voor de werknemers die een groot risico lopen ten gevolge van hun werkethos wordt in Japan vaak de term “salary-man” gebruikt. In deze video een meer kunstzinnige impressie van het leven van Salary-man 6 – Overwork in Japan

Lees meer over Karoshi en ziek door overwerk in de andere afleveringen van deze serie:

Series Navigation<< Bestaat Karoshi ook buiten Japan?Productieve én gezonde lengte van de werkweek >>