Lange blootstelling aan houtstof kan bijdragen aan neusbijholtekanker

Neusbijholtekanker is een van de vormen van kanker die vaker dan verwacht met het werk te maken hebben. Met name adenocarcinomen van de neusbijholten zijn zeldzame vormen van kanker die nogal eens in verband gebracht worden met beroepsmatige blootstelling aan houtstof. 

Case-control studie

In een case-control onderzoek uit 2010 werd gekeken naar de risicofactoren en de klinische symptomen van deze adenocarcinomen van de de neusbijholten. Op grond van een matrix van klinische symptomen en de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren zou het mogelijk moeten zijn patiënten eerder te identificeren. Dit zou de behandeling ten goede kunnen komen.

Vergeleken met controlepersonen waren patiënten met een adenocarcinoom significant vaker werkzaam in beroepen met houtbewerking. De belangrijkste vroege symptomen waren neusverstopping langer dan 6 maanden (71%) en bloedneuzen in de vier jaar voorafgaand aan de diagnose (41.9%). Hardhout stof van beuken en eiken was de meest voorkomende beroepsmatige blootstelling, met een gemiddelde expositieduur van 32,3 jaar en een latentietijd sinds eerste blootstelling van 43,5 (34–58) jaar.

De onderzoekers concluderen dat de studie laat zien dat regelmatige controle van mensen blootgesteld aan houtstof, ook jaren nadat deze blootstelling is afgelopen, belangrijk is voor het vroegtijdig ontdekken van neusbijholtekanker. Banale symptomen zoals bloedneuzen en langdurige neusverstopping kunnen voorspellende waarde hebben en moeten vroegtijdig nader onderzocht worden.

Bron

Characterization of initial clinical symptoms and risk factors for sinonasal adenocarcinomas: results of a case–control study
by Susanne Mayr, Kamber Hafizovic, Frank Waldfahrer, Heinrich Iro, Birgitta Kütting International Archives of Occupational and Environmental Health (2010) 83: 631. https://doi.org/10.1007/s00420-009-0479-5

Lees ook 

Neus- en bijholtekanker