Lawaai en blootstelling aan ototoxische stoffen beschadigen het gehoor

lawaai en ototoxische stoffen beschadigen gehoor

Wat veel mensen niet weten is dat ook ototoxische stoffen het gehoor kunnen beschadigen. Komt daar nog lawaai bij, dan werken deze risicofactoren samen. Een Europees rapport beschrijft hoe dat werkt.

Lawaaibeschadiging van het gehoor is nog altijd een van de meest voorkomende beroepsziekten in Europa. Toch wordt lawaai niet langer gezien als de enige oorzaak van gehoorbeschadiging in het werk. Het wordt steeds duidelijker dat er een risico kleeft een de gecombineerde blootstelling aan veel lawaai en aan chemische (ototoxische) stoffen die het gehoor kunnen beschadigen.

De stoffen die ototoxisch (gehoorbeschadigend) zijn beinvloeden de structuren of de functie van met name het binnenoor en de bijbehorende signaaloverdracht in het zenuwstelsel. In 2009 bracht de European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) een rapport uit waarin de actuele kennis over deze combinatie van risicofactoren werd beschreven.

Het rapport omvat een omschrijving van de basiskenmerken van de fysiologische mechanismen die leiden tot gehoorschade, een overzicht van diagnostische mogelijkheden en een overzicht van de chemische stoffen die het gehoor kunnen beschadigen. Deze stoffen zijn gerangschikt op de mate van zekerheid die bestaat over hun ototoxische eigenschappen gebaseerd op het wegen van de wetenschappelijke literatuur.

In het literatuuroverzicht worden ook de gezondheidseffecten beschreven van blootstelling aan deze ototoxische stoffen en van de interactie tussen blootstelling aan de stoffen en lawaai. Ook wordt ingegaan op de werkplekken waar deze blootstelling mogelijk is. Lacunes in de kennis worden besproken als basis voor verder onderzoek en actie.

Lees via onderstaande link het rapport

Combined exposure to Noise and Ototoxic Substances

European Agency for Safety and Health at Work 2009