Leidraad als hulp bij opzetten PMO Gevaarlijke stoffen

PMO Gevaarlijke StoffenHet preventief medisch onderzoek (PMO) speciaal gericht op werknemers die blootstaan aan gevaarlijke stoffen is een tot nu toe te weinig benutte interventie om beroepsziekten te voorkomen. De komst van de Leidraad met uitgebreid Addendum kan daar verandering in gaan brengen. Gisteren werd het document online gezet.

Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

Het zal niemand ontgaan zijn dat beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen momenteel in het middelpunt van de belangstelling staat. Dat is niet voor niets, want circa 1 miljoen werkende mensen komen dagelijks met chemische stoffen in contact. Naar schatting sterven in Nederland bovendien jaarlijks 3000 tot 4000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in het werk.

Gisteren is de officiële overheidscampagne over veilig werken met gevaarlijke stoffen van start gegaan. Dat gebeurde met de kick-off van het Programma Werken met Gezond Verstand = Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen van het Ministerie van SZW. Bij deze bijeenkomst gaf staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark het startsein.

Wil deze campagne succes gaan opleveren, dan is de gezamenlijke inzet van bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten van essentieel belang. Want bij de aanpak van beroepsziekten door chemische blootstelling moet zowel vanuit het medische als vanuit het blootstelling perspectief gekeken worden.

PMO Gevaarlijke Stoffen

Een van de belangrijkste instrumenten voor de bedrijfsarts om vroegtijdig gezondheidsklachten en/of beginnende afwijkingen te constateren, is het opstellen en uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het blijkt echter dat een gericht PMO bij werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, slechts zelden plaats vindt. Bedrijfsartsen geven aan dat zij onvoldoende kennis en informatie hebben om dergelijke PMO’s te ontwerpen.

Het Ministerie van SZW heeft daarom aan de NVAB, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, opdracht gegeven een leidraad te maken in samenwerking met de NVvA, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne. Met deze leidraad is het voor bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten eenvoudig om te adviseren over opzet en inhoud van een PMO voor werknemers die werken met gevaarlijke stoffen. Het doel is om middels dergelijke PMO’s een bijdrage te leveren aan het aanmerkelijk verminderen van het grote aantal doden en zieken per jaar.

De Leidraad PMO Gevaarlijke Stoffen is te vinden zijn op Addendum Leidraad Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Lees ook Veilig werken met chemische stoffen