Leren van gevallen

Leren van gevallen

Werk kan gezondheidsproblemen opleveren en daarom is het belangrijk om de risico’s in het werk te kennen en te beheersen. Niettemin worden werknemers soms ziek. Door het onderzoeken van mensen die ziek zijn geworden door het werk kunnen we meer leren over oude en nieuwe beroepsrisico’s. Vervolgens is het goed dat deze informatie en kennis opgedaan in individuele gevallen wordt gedeeld met anderen. Ter lering en vermaak.

Acute aandoeningen of vergiftiging

Allergie

Auto-immuunaandoeningen

Huidaandoeningen

Infectieziekten

Kanker

Longaandoeningen

Neurologische aandoeningen

Psychische aandoeningen

Spier- en gewrichtsklachten

Zintuigen