Lever bedreigt bij langdurige blootstelling aan VCM

Sinds het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw is bekend dat beroepsmatige blootstelling aan vinyl chloride monomeer (VCM) kan leiden tot het ontwikkelen van een angiosarcoom van de lever (ASL). In latere jaren is vastgesteld dat ook het risico op hepatocellulair carcinoom van de lever (HCC) toeneemt bij blootstelling aan VCM. Over een verband met levercirrose is nog veel onduidelijk. In de hier besproken Italiaanse studie bestudeert men het verband tussen blootstelling aan VCM en sterfte aan leveraandoeningen.

VCM oorzaak lever problemen
PVC pijpen

Porto Marghera cohort

De onderzoeksgroep bestaat uit 1652 werknemers die betrokken zijn (geweest) bij het produceren van VCM en de polymerisatie ervan tot PVC; het Porto Marghera cohort. In deze groep zijn alle mannen opgenomen die in deze fabriek vlak bij Venetie werkten tussen 1956 en 31 december1985. Voor de blootstelling in het bedrijf is door arbeidshygienisten een Job Exposure Matrix (JEM) opgesteld. Met behulp van de JEM en de individuele werkgeschiedenis is per deelnemer een cumulatieve blootstelling aan VCM berekend in parts per million (ppm)-jaren.

Van 1-1-1973 tot 31-3-2017 is de sterfte onder de deelnemers vastgelegd waarbij via de officiële registers de doodsoorzaak is vastgesteld. In de periode overleden 731 werknemers (44%). Het cohort beslaat totaal 61.736 persoonsjaren ‘at risk’ met een gemiddelde follow-up van 37,2 jaar per werknemer. De sterfte is statistisch gerelateerd aan de mate van blootstelling aan VCM en zo zijn relatieve risico’s (RR) berekend.

Uitkomsten

De sterfte aan alle oorzaken was lager dan de sterfte in de algemene bevolking in de regio. De sterfte aan kanker was ongeveer gelijk met die in de regio. Alleen het risico op maagkanker was licht verhoogd (Standard Mortality Rate SMR = 1,53, 95% betrouwbaarheidsinterval BIC1,06- 2,19).

In de onderzoeksgroep zijn in de loop van de tijd 9 mensen overleden aan ASL en 31 aan HCC. In alle gevallen is de diagnose bevestigd met weefselonderzoek. Het risico op leverkanker is daarmee duidelijk verhoogd: de SMR = 2,30, 95% BI 1,78-2,99). Ook blijkt dat de sterfte aan leverkanker toeneemt met de jaren, getuige de volgende SMR’s met 95% BI per periode (n elke periode 19 sterfgevallen door leverkanker):

  • 1973 – 1999 SMR 2,09 (1,33 – 3,27)
  • 2000 – 2007 SMR 2,80 (1,79 – 4,39)
  • 2008 – 2017 SMR 2,15 (1,37 – 3,36)

De cumulatieve blootstelling is gerelateerd aan sterfte aan zowel leverkanker als levercirrose. Wanneer de groep met de hoogste blootstelling wordt vergeleken met de groep met de laagste blootstelling is de RR voor ASL maar liefst 91,1 (95% betrouwbaarheidsinterval BI 16,8-497). De RR voor HCC is 5,52 (2,03-15,0) en voor levercirrose is de RR 2,60 (1,19-5,67).

De sterfte is voor leverkanker 20 jaar na het begin van de blootstelling significant verhoogd. Voor de sterfte aan levercirrose ligt deze piek 40 jaar na het begin van de blootstelling.

De onderzoekers bespreken uitgebreid deze uitkomsten in vergelijking met eerdere onderzoeken en vinden de hypothese dat blootstelling aan VCM kan leiden tot leverkanker en levercirrose verder bevestigd.

Bron

Ugo Fedeli , Paolo Girardi, Giulio Gardiman et al Mortality from liver angiosarcoma, hepatocellular carcinoma, and cirrhosis among vinyl chloride workers Am J Ind Med. 2019;62:14–20.

Series NavigationPrimaire leverkanker >>