Longontsteking door blootstelling aan paraffine

Wanneer mensen paraffine of een andere vettige substantie inhaleren of anders in de longen krijgen, kan een speciale vorm van longontsteking ontstaan: de lipoïd pneumonie. Hierover werd al in de jaren zeventig geschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) onder de titel Lipoïd-pneumonie ten gevolge van het gebruik van paraffine-houdende laxantia.

In de ijzergieterij

Zo nu en dan wordt ook in de werksituatie een dergelijk verband gevonden, zoals blijkt uit een recent artikel (2016) over drie gevallen van lipoïd pneumonie bij werknemers van een ijzergieterij die chronisch blootgesteld waren aan een aerosol van paraffine. Paraffine werd door hen gebruikt bij het maken van mallen en bij reparaties.

In de binnenlucht in de fabriek werden aanzienlijk hogere concentraties paraffine gevonden dan in de buitenlucht. Bovendien werden bij longonderzoek diffuse afwijkingen over de hele long gevonden. In het sputum werden macrofagen aangetroffen met ingesloten lipiden. Ook was sprake van lokale fibrose. Het gaat weliswaar om een zeldzame longaandoening, maar voor de aanpak en preventie is onderscheid met andere longaandoeningen essentieel. 

Ook bij vuurvreters

Overigens wordt lipoïd pneumonie ook gevonden bij vuurvreters. Zie onder meer

vuurvreter

Bronnen

NTvG: Lipoïd-pneumonie ten gevolge van het gebruik van paraffine-houdende laxantia.