Lumbale kanaalstenose door het werk?

Zwaar lichamelijk werk speelt een rol bij bepaalde vormen van artrose, bijvoorbeeld bij een hogere kans op knie-artrose bij vloerenleggers. Ook heup-artrose is soms het gevolg van fysieke belasting in bepaalde beroepen. Wat betreft de rug leidt zware werkbelasting tot meer lage rugklachten, maar daarbij is vooral gekeken naar symptomen. Er is echter niet veel onderzoek gedaan naar anatomische veranderingen aan de rug in relatie tot zwaar lichamelijk werk. In een interessant artikel is nu door Japanse en Britse onderzoekers gekeken naar het optreden van ernstige lumbale kanaalstenose in bepaalde beroepen.

Lumbale kanaalstenose

De Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie legt de lumbale kanaalstenose op haar site uit als een vernauwing van het lendenwervelkanaal die tamelijk veel en vooral bij oudere mensen voorkomt. Mensen die eraan lijden klagen over pijn in de benen en/of een moe gevoel bij het lopen en staan. Als de klachten erger worden wordt de loopafstand steeds kleiner. .. De oorzaak van de klachten bestaat uit een vernauwing van het lendenwervelkanaal (stenose). Door de jarenlange belasting heeft bij ouderen de wervelkolom de neiging om slijtage te vertonen… Als reactie daarop gaat het wervelbot woekeren, het wordt veel dikker, vooral bij de gewrichten, waardoor het wervelkanaal nauwer wordt. Ook de bekleding (de gele ligamenten) verdikt, waardoor er in het wervelkanaal nog minder ruimte overblijft voor ruggenmerg en zenuwwortels.

Wakayama Spine Study en ROAD

Het onderzoek, de Wakayama Spine Study, is uitgevoerd in een deel van de grotere prospectieve studie naar artrose in Japan onder de algemene bevolking in verschillende regio’s: de Research on Osteoarthritis/Osteoporosis Against Disability (ROAD) studie. In deze prospectieve studie nemen 3040 mensen deel (1061 mannen en 1979 vrouwen). Van hen werden allerlei gegevens verzameld met vragenlijsten en lichamelijk onderzoek en testen.

Vanuit deze groep namen uiteindelijk 722 mensen (245 mannen en 477 vrouwen, gemiddelde leeftijd 70,9 met spreiding van 53-93 jaar) aan de Spine Study. Hierbij ondergingen ze een MRI-onderzoek van de rug en werd een uitgebreide arbeidsanamnese afgenomen. Op basis van het MRI onderzoek werd de lumbale kanaalstenose ingedeeld in niet, mild (1/3 nauwer), matig (1/3 – 2/3 nauwer) of ernstig (meer dan 2/3 nauwer).

Bij 239 (33%) van de deelnemers was sprake van ernstige lumbale kanaal stenose (LKS) op de MRI. Zij vormen de case-groep en de andere 483 deelnemers de controlegroep. De gemiddelde leeftijd van de case-groep is significant hoger dan die in de controlegroep: 74,1 (SD 9,2) jaar vs 69,4 (9,9) jaar. Maar er was geen verschil in body mass index, roken of alcoholgebruik.

Beroep en LKS

Als zonder controle voor verstorende factoren wordt gekeken naar de beroepen, dan hebben agrarische beroepen, beroepen in de visserij, fabriekswerk en beroepen in de bouw een significant verhoogd risico op ernstige LKS in vergelijking met de referentie groep van kantoorwerkers en technici.

  • Agrarische beroepen en beroepen in visserij: OR = 1,99, 95%BI 1,22‐3,26
  • Fabriekswerk en bouwnijverheid: OR = 2,08, 95%BI 1,09‐3,96.

Daarnaast blijkt het risico op ernstige LKS toe te nemen bij de volgende bewegingen:

  • Knielen ≥1 uur/dag met OR = 1,56, 95%BI 1,04‐2,35)
  • Hurken ≥1 uur/dag met OR = 1,44, 95%BI 1,00‐2,08)
  • Lopen ≥3 uur/dag met OR = 1,41, 95%BI 1,02‐1,95).

Na controle voor onder meer leeftijd, geslacht, BMI, roken en gebruikelijke loopsnelheid zijn de gevonden relaties echter niet meer significant. Met name boven de 75 blijkt er geen relatie meer te zijn tussen ernstige LKS en het beroep.

Jonger dan 75

Maar bij mensen jonger dan 75 jaar is dat wel het geval. Bij hen is het risico bijna vier maal hoger, zelfs na controle voor leeftijd, geslacht, BMI, roken en normale loopsnelheid. De beroepsmatige kenmerken die vooral een rol lijken te spelen zijn langer dan een uur per dag knielen of hurken en langer dan drie uur lopen. Maar bij volledige correctie voor de persoonlijke kenmerken van de deelnemers waren deze relaties niet significant.

De onderzoekers wijzen op een aantal belangrijke beperkingen in het onderzoek. Zo wordt ernstige stenose vergeleken met een groep mensen met soms milde of matige stenose. Ook is de groep wellicht fitter dan normaal, omdat zij in staat moesten zijn een MRI te ondergaan en testen uit te voeren. Ook werd de informatie over de fysieke belasting in het beroep bepaald via een interview met de kans of verschillende vormen van bias. Een voordeel van de studie is de relatief nauwkeurige informatie over LKS.

De onderzoekers concluderen dat hoewel meer onderzoek nodig is, deze studie extra aanwijzingen oplevert voor een relatie tussen het verrichten van zwaar lichamelijk werk in fabrieken of de bouwnijverheid en het optreden van lumbale kanaalstenose.

Bron

Ishimoto et al. 2019 Factory and construction work is associated with an increased risk of severe lumbar spinal stenosis on MRI: A case-control analysis within the Wakayama spine study American Journal of Industrial Medicine Volume 62, Issue 5 May 2019 Pages 430-438