Lyme als beroepsziekte

Wanneer een infectieziekte wordt opgelopen tijdens het werk is sprake van een beroepsziekte en kan een melding worden gedaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie (Borrelia burgdorferi) die je kunt oplopen door een beet van een daarmee besmette teek. De bacterie verspreidt zich vervolgens en kan alle delen van het lichaam aantasten. Op beroepsziekten.nl vindt u een kort overzicht van de ziekte van Lyme. 

Teek Lyme
Tekenbeten kunnen tot een beroepsziekte leiden

Juridisch gevecht voor compensatie

Inmiddels wordt de ziekte van Lyme in Nederland als beroepsziekte aanvaard, maar daar is veel strijd aan vooraf gegaan. De zaak die daarbij van belang is geweest betreft een politiefunctionaris die gebeten werd door een teek. Hij werkte tussen 1980 en 1994 als wachtmeester bij de Veldpolitie van het toenmalige Korps Rijkspolitie. Voor zijn werk – onder meer het vangen van stropers – ligt hij vaak onder struiken te posten. Tijdens het werk werd hij geregeld gebeten door teken, ook in contact met Hierdoor diende hij zich veelvuldig te begeven in gebieden met hoge gewonde en overleden wilde dieren. Deze dieren droegen vaak tientallen teken met zich mee.

De rechtbank oordeelt in januari 2009 dat het voldoende waarschijnlijk is dat de werkzaamheden en de werkomstandigheden de ziekte van Lyme hebben veroorzaakt. Daartegen gaat de korpschef in beroep. Hij vindt dat het weliswaar helder is dat de politieman door een tekenbeet de ziekte van Lyme heeft opgelopen. Maar het is onduidelijk wanneer dat is gebeurd en zeker niet onder diensttijd.

Dit argument wordt in een beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep echter weer verworpen. De Raad vindt het meer aannemelijk dat de politiefunctionaris zijn ziekte opliep ten gevolge van een tekenbeet tijdens de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheden. Het feit dat de beschermingskleding toen enkel bescherming bood tegen de weersomstandigheden en niet tegen tekenbeten, is in het nadeel van de werkgever. De Raad gaf aan dat de ziekte van Lyme hier inderdaad een beroepsziekte betrof.

Ziekte van Lyme in Nederland

Overal in Nederland kun je de ziekte van Lyme oplopen. Via tekenradar.nl kun je zien hoe vaak lymeziekte in jouw gemeente voorkomt. In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen 20 jaar ruim verviervoudigd. In de meeste gevallen is antibiotische behandeling effectief, echter 1000 tot 2500 patiënten per jaar in Nederland houden ook na behandeling langdurige klachten.

Uitstekende informatiebronnen

Over tekenbeten en de kans om de ziekte van Lyme op te lopen zijn verschillende uitstekende websites in Nederland beschikbaar.

Kijk maar eens op de volgende websites

Bij Stigas wordt ook in een duidelijk filmpje uitgelegd hoe je jezelf kunt controleren op teken na werk in de natuur. Je kunt het ook via YouTube bekijken zoals hieronder

Series Navigation<< Ziekten overgebracht door tekenPlantensap met zon slecht voor de huid >>